Галерия (9)

3 – 17 юни 2022
СБХ – Шипка 6, зала 1B

В една от залите на галерията на Съюза на българските художници е подредил самостоятелна изложба Николай Бузов. Художникът ни поднася избрана колекция от свои творби, която обхваща различни периоди от неговото творчество, както и една част от най-новите му платна, обединени под мотото „Кръговрат“. Произведенията са селектирани от автора и прецизно съчетани в една оригинална и филигранно наредена експозиция. „Кръговрат е мощното движение, което ни движи напред, но винаги ни връща в точката, от която да започнем отначало“, споделя той и съсредоточава концепцията си около символичното движение и динамиката на явленията. Когато се вгледаме внимателно в картините му, проследяваме посоката и тънката нишка на неговата мисъл, която ни повежда към момента на зараждане на формата, родена от хаоса, в търсене на подредба и баланс във вселената.

  • Николай Бузов / Пресечна точка
  • Николай Бузов / Пресечна точка

Творческият импус и вдъхновението на художника са насочени към безкрайните пространства на образа, които навяват чувство за свобода и простор и съчетават в себе си неразгадаемата мистерия на безкрая.

Картините на Николай Бузов пресъздават света със завладяващото усещане за навлизане в нова неизследвана реалност, пространство и време. С изложбата „Кръговрат“ авторът ни въвлича в непрекъснатия процес на

движение, изживяване и връщане към началото,

трансформация, в която спиралата на времето ни повежда към илюзията на откривателството.

Последователен в своите търсения, с разпознаваем визуален език, художникът смело противопоставя обеми и живописни структури, играе с двуизмерното пространство, с възприятието за триизмерност, в непрестанен „опит да улови точния момент, в който формата се ражда от хаоса“.

Николай Бузов борави с диференцирани геометрични фигури, противопоставя различни живописни структури, части от вертикали и хоризонтали, при които цветните акценти и категоричният контур създават необичаен свят, в който откриваме една изключителна

сетивност от смисли и асоциации.

В част от платната му имагинерният абсолют е поставен в центъра като знаков акцент или фрагментиран символ, заобиколен от визуално обусловен спектър от белези и знаци. В настоящата изложба художникът затвърждава своя „флирт с геометрията“ и пространствените форми, съществени в сътворяването на неговата реалност.

С прецизното владеене на колорита, в съчетаването и преливането на петна и мазки, подкрепени от многослойни фактурни наслагвания, Николай Бузов създава истинско и цялостно емоционално и духовно изживяване.


+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03 / 2022, 46 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

+++

За Николай Бузов повече в неговото портфолио

тук

Смислови групи: