Фабендроб
Галерия (2)

17 – 30 юли 2023
галерия „Аросита“, София

Според артиста J. PANK (Йордан Панков) месец юли е чудесно време, за да представи част от най-новите си работи. Мястото е галерия „Аросита“. Това прави за поредно лято. Очевидно не обича промените.
В експозицията са включени две серии: Just a nice day и Infant. Първата е дала име на цялата изложба. Според галеристката и художничка Росица Гецова това е може би една от най-добрите изложби на артиста. Двете серии взаимно се допълват, като в някакъв момент те напълно се смесват и това е търсено, за да спомогне за цялостното възприемане на изложбата.

Въпреки името на изложбата, избрано от автора, зрителят, гледайки картините, едва ли ще възкликне: „Ех, че е хубав този свят!“. Този път авторът се лишава от красивите и дори сладки персонажи, които обикновено използва, и ни предлага

монохромни платна, които са наситени с напрежение и драматизъм.


Just a nice day не е просто клише, зад което артистът развива и упражнява чувството си за ирония към обществото, а спомага до голяма степен за утопичното усещане на експозицията. Зрителят е заставен сам да открива послания и тълкува свободно всяка картина, подтикнат от факта, че всички произведения са под едно заглавие.

от изложбата

Това е на пръв поглед.
Всъщност, както в много други случаи, в работите си той оставя да бъде открит втори смисъл, който обикновено води зрителите към много по-дълбоки разсъждения, с препратки към история, политика и култура.
В творбите отново има смесване на художествени образи от други епохи и тяхното експониране в чужда среда. Това е правено от автора многократно, но тук то е с по-дълбок замисъл, като едно от внушенията е, че светът на изкуството се манипулира може би много по-лесно от всеки друг елемент от живота ни… И въпреки че авторът винаги подминава с пренебрежение политическите страсти, тук може да се разчете отношението му към днешната социална среда, подложена на постоянния натиск и използването на изкуството като елементарна пропаганда в ръцете на силните на деня. Ако много се притесняваме от чалга културата, то днес тя е точно под формата на пропаганда чрез претенция за изкуство.

Подлагането на съмнение на авторитети в изкуството, което е чест похват на J.PANK, тук е с препратка към политическите внушения и загубата на доверие в големите медии и податливостта им на цензура и влияние.
И макар че зрителят сам може да си прави изводите, в голяма степен тази изложба поддържа линията, заявявана и друг път от автора, че той се дистанцира от пропагандния характер на изкуството, защото то е много по-голямо от мимолетните политически вълнения, проектирани върху нас.
Ако се погледне или коментира по-философски експозицията, може да се допусне, че тя е по-близо до формализма, отколкото да бъде социално или политически ангажирана, което в момента е преобладаваща тенденция.

Разпознаваем, но и нетипичен в Just a nice day, J.PANK не оставя зрителя безразличен и ако все пак използваме пропагандния патос, той би звучал така: Изкуството е над всичко!

Фабендроб

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04/ 2023, с. 35
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: