Галерия (3)

Post scriptum – „Послепис“ след края на наратива

4 – 15 април 2023
галерия „Алма матер“, Софийски университет


Дигиталните графики, включени в изложбата Post Scriptum / P.S. на Регина Далкалъчева, представят своеобразно пластично изследване, фокусирано върху метаморфозата на буквените знаци в своего рода визуални тропи. Познаваме Регина Далкалъчева като автор, който в последните години работи изключително в полето на арт книгата, налагайки концепцията за нея не просто като за графичен продукт, но и като за пространствен обект. Успоредно с това развива линия, при която, без да нарушава двумерността на графичния лист,

разгръща имагинерни многоизмерни светове, наситени със семантична многопластовост.


Художничката се оттласква от сетивния свят, като го трансформира в абстрактна реалност, отказвайки се да следва формалната логика, която налага ограничения върху възможностите за неочаквани взаимовръзки и взаимодействия между елементите. Тя създава микровселени, в които в синкопиран ритъм върху плоскостта се раздиплят проекции на пространства и се преплитат и наслагват разнообразни визуални структури.

Ключова роля (в това число и на равнището на символа) играе и светлината, която пронизва пространствата, водейки ни навътре в дълбинните пластове. И сред привидния хаос – някъде отчетливо, другаде завоалирано – присъстват буквените знаци, превърнати в пластични форми. Бидейки графеми, буквите са темелите на писмеността, те са фундаментът на човешката памет и предаваното през времената знание. Регина Далкалъчева обаче съзнателно избягва всякакъв намек за повествователност и превръща сложните пространства, разнообразните фактури и форми, пронизващата светлина и хвърлените сенки в силна визуална метафора за иманентните за всяка буква безкрайно множество възможни смисли.
Що се отнася до названието на изложбата, то често най-важните неща са казвани именно в постскриптума, след края на наратива. Понякога послеписът може да се окаже основа за нов и различен дискурс. И именно това виждаме в изложбата на Регина Далкалъчева, която поставя във фокуса проблема за буквата не само като семантична единица, но и като мощен визуален знак, носещ в себе си цял един възможен свят.


Милена Блажиева

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 02/ 2023, с. 32
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: