Йонко Бонов
Галерия (2)

Космосът, облечен в колорита на земята

1 – 21 февруари 2023
галерия ЛИК, София

Според първия исторически достоверен представител на древногръцката философия Талес от Милет първоначалото на всичко съществуващо е водата. Според китайския философ Лао Дзъ няма нищо по-меко и по-податливо от водата, но никой не може да я преодолее, защото податливото побеждава здравото, а мекото преодолява твърдото.
Чрез своята изложба в галерия ЛИК под надслов „Родено от водата“ Калин Балев утвърждава

идеята за водата като вечна тема, един от началните космични елементи, провокиращи творческото начало у човека.

Същевременно авторът продължава да разработва типологията и свързаната с нея пластическа образност на езотеричните зодиакални знаци като архетипове, които кореспондират между макросредата на вселената и човека като не по-малко сложно устроен микрокосмос. В този дух на своята юбилейна експозиция през 2019 „Боговете в зодиака“ в софийската галерия „България“, художникът споделя: „Моята цел не е да давам типичен астрологичен израз, бягам от какъвто и да е намек за гадателско предсказание. Като се срещаме и общуваме помежду си, преминаваме от една зодия в друга, така всеки има възможност сам да намери себе си. Придържам се към отличителните символи на зодиите и същевременно търся специфичното в характера на всяка от тях.“
В своята изложба и тук, в галерия ЛИК, творецът се връща отново към темата за космичните начала, непосредствено свързани и предопределящи траекториите на човешкия живот и преживявания. Като част от експозицията са включени картини, колоритно изпълнени с образи и сюжети, отвеждащи към мъдростта на античната философия, музите на изкуствата, фолклора, зодиакалните знаци, изобщо към онази мъдрост, идеща от дълбока древност, която продължава да привлича вниманието и да витае невидимо и в нашето съвремие. Непреходните митологични образи в произведенията на Калин Балев са обобщени, фигурите – пластично стилизирани. От тяхната виталност се чувства полъх от вечността, но не с онази студенина на необозримата безкрайност, а с топлия многообразен и сложен колорит на земята, където според художника „водата е източник на плодородието на душата“. Творбите на Калин Балев са наситени с богатство от съзвучия и багрени отсенки в хармонична връзка с формата, за която са характерни релефните детайли. Погледът на зрителя потъва в един от тях, за да открие следващия, за да разгадае още множество малки фрагменти, които съставят динамичен, обогатен с метафорична образност свят.
Раздвижените цветни петна и сочни контури са в добре балансирано единство. На техния фон се открояват като съзвездия лица и фигури, които зрителят открива сред този екзотичен свят, в чиято причудлива красота е отразена частица от преживяващото сърце на самия художник, дръзнал да облече космоса в топлия колорит на земята.


Йонко Бонов

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 02/ 2023, с. 36
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: