Галерия (2)

1 – 23 февруари 2023
галерия „Ракурси“, София

Живописта на Димитър Петров е наситена с изключителна духовна енергия и сила, която създава неповторима красота и хармония. Картините му се отличават с оригинален пластичен език и забележителна художествена рефлексия. Сетивната образност и индивидуалният усет на художника са водещи в изложбата ,представена в галерия „Ракурси“.
За Димитър Петров личното впечатление и емоционалните спомени са в основата на неговите картини. Авторът се увлича от преживяването и енергията на живия, пулсиращ колорит, налагащ се в една изцяло абстрактна образност. Неговият индивидуален стил през годините се развива и обогатява в своята стилистика, но запазва богатството и съотношението на цвета и хармонията.
Платната на Димитър Петров са с различни формати, но особено въздействащи са мащабните композиции, в които със забележително въображение и размах синтезира формите и смело извежда на преден план необикновената сила на багрите. Картините му са изградени с комбиниране и многопластово наслагване на петна и мазки, които на места играят ролята на акцент или своеобразен център в композицията.
Неговият визуален език е сложен, но достатъчно разпознаваем.

С прецизното боравене на колорита и с въздействието на отделната живописна мазка

художникът изгражда многослойна и богата фактура, с която насища картинното пространство и ни потапя в свят, изпълнен със символи и красиви загадки.


В настоящата изложба в галерия „Ракурси“ Димитър Петров ни среща с природата, с места и спомени, с въображаеми и реални светове. За него живописта е сетивно преминаване през вселената на времето и пространството. В структурата на творбите му преливането и многослойното изграждане, обогатяват цвета и формата и създават едно истинско емоционално и духовно изживяване.


Диана Драганова-Щир

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 02/ 2023, с. 24
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: