Наташа Ноева
Галерия (2)

Росен Дончев / Топло сиво – студено сиво

14 – 29 септември 2021
ХГ „Проф. Васил Захариев“, Самоков

Умел разказвач на приказки, в живописта си Росен Дончев извайва интимни пространства, допускайки аудиторията в своя свят от багри, видения, сенки и спомени от миналото. В самостоятелната му изложба в Самоков са представени 40 живописни творби, създадени през последните две години. Те свидетелстват за пътя на художника, водещ до освобождаване от натурата, давайки израз на своеобразната амалгама от сетивни впечатления. Тя провокира въображението и дава възможност на зрителя да определи своя сюжет и картина.

Изкуството на Росен Дончев е

усещане за хармония и спокойствие.

Тонално и текстурно разнообразните динамични композиции изобразяват иреални светове, а пластичните им стойности се характеризират с изчистеност и редуцираност във фигурата.

В изложбата са представени три серии картини. В първата виждаме лирични и съзерцателно омиротворени в посланията си платна, в които авторът вмъква пасажи от свои стихове. Тези композиции са своеобразна игра, съчетание на образ с текст, търсена е връзката поезия – рисуване – театър – музика („Хоризонтален свят“, „Пейзаж с думи“). Серията картини е по проекти и идеи на галерия „Ателието“ в Казанлък, по която работят от години.

Росен Дончев съчетава визуални знаци, създавайки поетични пространства във втората серия, която, може да се каже, граничи с абстракцията („Сънят на вятъра“, „Динамичен пейзаж“). Съчетанията от линии, обекти, форми и структури, редуващи се и пресичащи се загатнати силуети, куполи, портали, ангели, лишени от детайли, носят естетическо, философско и социално въздействие.

Третата серия е с наименование „Топло сиво – студено сиво“ и включва най-новите творби на автора, разработени в сива-охра-червена гама. В тях той умело интегрира и парчета канап, чиито съчетания и релефност създават усещане за духовни архетипи. Изкуството му е стремеж за постигане на една чисто художествена реалност, която е самостойна, хармонична. Тук не се срещат контрасти, тъкмо напротив – живописецът гради фини тоналности в един стеснен цветови диапазон. Тази живопис, взета сама по себе си, взета дори като проблем на абстрактното изкуство, показва сложна структура и живописна осъзнатост.

В творбите личи опиянението от работата с пигменти и структури.

Оставил се подвластен на автономната живописна логика, Росен Дончев чрез стилизация на образността и категорични светлосенъчни контрасти постига увеличаване на драматичното и експресивното въздействие. Контрастни, ярки цветове, на места монохромни тонове, наслоени или акварелно положени, където от издраскването на повърхността, било то с четка или шпатула, прозира платното, превръщат изкуството му в сугестивно средство за общуване.

Смислови групи: