Емил Куков
Галерия (5)

юли 2018
ГХГ – Благоевград

Диана Захариева принадлежи към гилдията на преподавателите художници, посветили себе си на изкуството и обучението на студенти, тръгнали по пътя на изкуството. Понастоящем преподава живопис в Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Участвала е в редица международни, национални, общи художествени изложби, колективни и самостоятелни изложби, от които има награди и номинации за живопис.

Експозицията, която представя художничката, включва живописни творби от различни жанрове,

наситени с богата образност, съдържателна асоциативност,

деликатна и изтънчена живопис със сложни фактурни натрупвания и материализации. Творчеството ѝ е вдъхновено от заобикалящата предметна и непредметна среда и пресъздава нова реалност, пречупена през субективните ѝ търсения. Любимите теми, по които работи, са вдъхновили живописни серии „Хвърчила“, „Прозорци“, „Екопласт обекти“. В жанрово отношение това са пейзажи, натюрморти, голи тела и абстрактни фигурални и нефигурални композиции, изпълнени чрез умело владеене на маслената техника.

  • Диана Захариева / Балкон 
  • Диана Захариева / Екопласт

Серията „Хвърчила“ ни пренася в света на детството, спомените и мечтите, останали у всеки от нас. Радостта от преживяното се проектира в колористичните построения на визуално-пластическите образи, породени от въображението ѝ. Творбите съдържат причудливи форми и декоративни елементи; те са добре балансирани, с премерен ритъм, спокойно нюансирани, на места с отделни цветни акценти. Тук тя като че ли се докосва до сюрреализма в поетичните му измерения и имагинерна същност.

В серията „Прозорци“ самата картина вече не е прозорец, през който е възможно да гледаме, а

прозорец към света на художника, към друг, естетизиран свят.

Хоризонталната повърхност е структурирана от обобщени геометрични форми, елементи и знаци, изпълнени с разнообразна фактура, носещи допълнителна смислова натовареност на визуалните образи. Тези нежни балансирани композиции – просветлени колористични творения, представляват нова художествена реалност, породени от артистична изтънченост и оригинална интерпретация на видимия свят.

Серията „Екопласт обекти“ е посветена на чистотата и грижата за заобикалящата ни действителност. Съставена е от композиции в по-големи и по-малки формати, включващи полуабстрактна образност. Чрез своеобразен ритъм, солидна и добре овладяна изобразителна структура авторката реализира живописните си строежи. Колористиката е разнообразна и в съзвучие с естетическата концепция на отделните творби. Фактурата е динамична и активна, балансирана и в синхрон с пластическите търсения на авторката.

Наред с трите разработени серии в изложбата на Диана Захариева са представени пейзажи, натюрморти, голи тела. В тях като че ли сюжетът е без особено значение, те са повод да се реализира живопис в най-чистия ѝ вид – деликатна и хармонирана, просветлена и сложно нюансирана, с богата и разнообразна фактурност. Натурата е стилизирана, модифицирана в нова художествена реалност, изразните средства са в синхрон с тази организирана образност.

Диана Захариева постоянно търси и намира. Предпочитаният от нея изобразителен език не е рамка и ограничение, не е рутина, а е възможност да продължи да открива и надгражда. В нейните пластични строежи намерената вече изразност търпи модификации. Живописните ѝ творби са разпознаваеми с характерната си стилистика, включваща артистична изразителност и богат образен свят.


Емил Куков+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2018, 29 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: