Ани Венкова

Екатерина Гецова / от изложбата

12 – 30 ноември 2020
галерия „Аросита“, София

Какво е 12.12? Не, не е дванайсети декември, нито статистика. 12. 12 е тайният код на интригуващото културно събитие – изложба на Екатерина Гецова „Glass art 12.12“. Числата разкриват датата на изложбата – 12 ноември , адреса – номер 12 Б на улица „Врабча“ в София. Изложбата е и 12-а поред самостоятелна изява на авторката.

Катя Гецова е сред най-активните и последователни автори, отдадени на изкуството на стъклото и оказва значително влияние върху начина на възприемане на този материал като художествена форма. Завършва специалност „Стъкло“ в Прага при прочутия проф. Станислав Либенски. Наред с многобройните ù общи и самостоятелни изложби, участия и награди във и извън България тя е съосновател на знаковата галерия за съвременно изкуство „Аросита“ и организатор на Международния фестивал на стъклото, провеждан в София и Велико Търново между 2010 и 2016. В последните години Катя Гецова се фокусира върху малката пластика, конструирана от матово и прозрачно, цветно и рисувано стъкло, съчетано с дърво и метал. Изследвайки оптичните възможности и взаимодействието на стъклото с често необработената дървена повърхност, тя довършва органичната материя, поставяйки я в нов контекст и същевременно противопоставя свойствата на двата материала, суров и шлифован – гладкост и абразивност, плътност и прозирност. Единият поглъща, другият отразява светлината. Ефектът е поразяващ, Катя Гецова създава хипнотизиращи скулптури с безброй нюанси, променящи се според интензивността на светлината и гледната точка на зрителя в симбиоза със заобикалящата среда.

Геометричните форми на полирания до съвършенство оптичен кристал пречупват неузнаваемо постамента и отраженията на околната среда, генерирайки симфония от редуващи се светли и тъмни сегменти, остри и меки оттенъци и проблясъци, аморфни и фиксирани изображения. Преминала през различни периоди и творчески етапи,

Катя Гецова овладява и трансформира този богат, но капризен и деликатен материал

– стъклото, навлизайки в сферата на дизайна, витража, архитектурно-декоративни, монументални решения, „живописта“ върху стъкло, скулптурата и инсталацията. В изкуството ù границите между тях се сливат. От т.нар. утилитарен предмет до концептуалното осмисляне на материала чрез собствен пластичен език Катя Гецова надхвърля формулировките и определенията относно видове и стилове в изкуството.

Творбите ù изненадват и провокират, задават въпроси, забавляват и радват... Те съдържат нещо от мистиката на изначалните форми, застинали в зародиша на сътворението, съхранили движението в статиката.
 

Смислови групи: