Галерия (11)

12 – 20 април 2022
галерия КО-ОП, София

Второто издание на ФИГ. – Фестивала за илюстрация и графика, започна с откриването на изложбата „My Head Is a Photodump“ в КО-ОП. 18 художници и художнички, активна част от съвременната българска сцена, изследват разнообразни начини на пътуване на информацията в дигиталното пространство и задават въпроси за авторството, неговите граници и възможност за споделеност. Този „фотодъмп“ от творби е генериран чрез споделянето на визуални материали в общ „чатруум“, в който в продължение на месец творците споделят всичко, което ги e впечатлило. Като изследва пресечните точки на група артисти, „My head is a photodump“ коментира пътя на информацията и нейното пречупване през различни гледни точки по същия начин, по който всеки от нас анализира и интерпретира една и съща новина. Тази диалогична и социално ангажирана практика на творчество превръща изкуството в

интуитивно колективно събитие – една щастлива какофония,

която е чудесно хармонирана. Посетителите се разхождат из залите на галерията от един проект до друг, докато се сблъскват с актуални интерпретации и разсъждения. Изложените произведения поддържат диалога, свързан с оспорването на единичното авторство и индивидуалния гений на художника. Артистът не съществува изолиран, а се намесва в сложни взаимозависими системи, които допринасят за съществуването на финалните творби. Така художникът работи в центъра на голяма мрежа от сътрудничещи си хора и тази колективна връзка в обмислянето и създаването на изкуство преоткрива идеята за взаимозависимост и съавторство.

  • ФИГ.2 / от изложбата
  •  ФИГ.2 / от изложбата

+++

За участниците

Второто издание на ФИГ. – Фестивала за илюстрация и графика, започна с откриването на изложбата „My Head Is a Photodump“ в КО-ОП. 18 художници и художнички, активна част от съвременната българска сцена, изследват разнообразни начини на пътуване на информацията в дигиталното пространство и задават въпроси за авторството, неговите граници и възможност за споделеност. Този „фотодъмп“ от творби е генериран чрез споделянето на визуални материали в общ „чатруум“, в който в продължение на месец творците споделят всичко, което ги e впечатлило. Като изследва пресечните точки на група артисти, „My head is a photodump“ коментира пътя на информацията и нейното пречупване през различни гледни точки по същия начин, по който всеки от нас анализира и интерпретира една и съща новина. Тази диалогична и социално ангажирана практика на творчество превръща изкуството в интуитивно колективно събитие – една щастлива какофония, която е чудесно хармонирана. Посетителите се разхождат из залите на галерията от един проект до друг, докато се сблъскват с актуални интерпретации и разсъждения.

Изложените произведения поддържат диалога, свързан с оспорването на единичното авторство и индивидуалния гений на художника. Артистът не съществува изолиран, а се намесва в сложни взаимозависими системи, които допринасят за съществуването на финалните творби. Така художникът работи в центъра на голяма мрежа от сътрудничещи си хора и тази колективна връзка в обмислянето и създаването на изкуство преоткрива идеята за взаимозависимост и съавторство.

MY HEAD IS A PHOTODUMP / поглед в изложбата


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 02 / 2022, 47 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: