Галерия (3)

12 септември – 3 октомври 2018
Българския културен институт, Прага

„Българско монументално изкуство“ е надсловът на представителната изложба на секция „Монументални изкуства“ към СБХ, показана в галерията на Българския културен институт в Прага.

Изложбата е своеобразна

панорама на българското монументално изкуство

– експонирани са 105 живописни творби и 11 табла на реализирани в архитектурна среда проекти на 50 автори, работещи в полето на монументалните изкуства през последните 40 години.

Селектираната колекция носи историко-ретроспективен елемент – в нея намират място представители на няколко поколения, които се изявяват в различни клонове на монументалната живопис. Така в една централноевропейска столица е представена изчерпателна и вариативна картина на българското стенно-монументално изкуство.

Изложбата носи информативен и популяризаторски характер. Тя е наситена с уют и е аранжирана с вкус, в нея се усеща и пулсът на момента. Монументалните изкуства са сложни и за изпълнение, и за презентиране. Априорно свързани с инвестиция, поръчка и обвързаност с архитектурата, те трудно се показват в изложбени пространства. Изключително ценен факт е, че в тази изява са показани голям брой монументални реализации, както и някои етапи от създаването им. Това акцентира върху истинската същност на монументалните изкуства, както и върху активното присъствие на художниците монументалисти на творческата сцена в страната. Значим елемент от структурата на експозицията е

изграждането на съзнание за историчност.

Погледът към сътвореното е възможен чрез мултимедийна презентация, събрала водещи имена и знакови произведения, създадени в периода на юбилейните за секция „Монументални изкуства“ към СБХ 40 години. Срещата на миналото, настоящето и бъдещето е реализирана както чрез включване на художници от различни поколения, така и чрез преодоляване на границата в художествената продукция и чрез динамична комуникация със зрителя.

За изложбата е типично и напълно закономерно документално-ретроспективно начало, ярко изявено в табла с фотоси на монументални творби от емблематични автори като Илия Илиев и Йордан Марков, представени с мозайки; Ружко Челебиев, Вера Върбанова, Биляна Александрова, Сашо Рангелов, Венелин Фотев, Елеонора Караиванска, Любомил Драганов, представени със стенописни реализации; Юрий Василев, Катя Гецова – реализации в стъкло, Мария-Маргарита Иванова-Гетова – пластика. Посоките, свързани с диалог между монументалното и кавалетното, могат да бъдат откроени в живописните пана на Силвия Басева, Венера Константинова, Олег Гочев, Владимир Запрянов, Кирил Божков, Анелия Александрова, Константин Марков.

Стенописни проекти и снимки на реализации, мозаечни пана, витражи и стъклопластики, живописни композиции, свободни като форма и образност пластични решения населяват галерията на ул. „Климентска“ 6 в Прага. Мотивите са изключително разнообразни – от канонични, през натуронаподобителни до абстрактно-асоциативни, геометризирани или изцяло орнаментални. Монументалистите се отличават от всички останали художници по изграждане на композицията, по осмисляне на диалога творба – среда. Важно е едно, че в произведенията личи конструктивно мислене, пиетет към улавяне на характерното, увлечение по ясни и синтезирани като звучене форми.

Изложбата се фокусира върху различните посоки, в които работят съвременните ни монументалисти, без които панорамата на това изкуство е невъзможна. Експозицията е колоритна, балансирана и най-важното – съдържателна откъм имена и интерпретации. Подредбата на творбите е направена така, че всяка от тях да бъде оценена, забелязана и преживяна от зрителя. 

Даниела Чулова-Маркова


+++

Тази изложба стана факт благодарение на градивните усилия и усърдната работа на г-жа Венера Константинова – дългогодишен секретар на секция „Монументални изкуства“. Във връзка с това вълнуващо събитие бе организирано пътуване и 24 от участващите автори присъстваха на откриването на изложбата. Цяла седмица художниците определяха маршрутите си из Златна Прага по картата на културните събития в града. Срещнаха се с изкуството на големите дизайнери на стъклото Дейл Чихули, Станислав Либенски и Ярослава Брихтова в Музея за съвременно изкуство DOX, видяха грандиозните платна на Алфонс Муха „Славянска епопея“, изложени (след продължителен престой в Китай) в сецесионовия шедьовър Обечни дом/Обществен дом; посетиха изложба на испанския архитект Сантяго Калатрава и много други.

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2018, 9 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: