Галерия (10)

18 октомври – 6 ноември 2021
изложбени зали „Рафаел Михайлов“ Велико Търново

На 18 октомври, денят на свети Лука, в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – Велико Търново, бе открито Седмото международно биенале на църковните изкуства. Програмата включва изложба с творби на

съвременни автори в областта на православните църковни изкуства

– иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка, миниатюра, утвар, текстил, графика и т.н., а също и съпътстващи събития като дискусии, презентации и кураторски проекти.

Тази година наред със съвременното творчество в експозицията са показани и четири възрожденски икони от фонда на ХГ „Христо Цокев“ – Габрово, и ХГ „Асен и Илия Пейкови“ – Севлиево. „Свещеното в изкуството“ е заглавието на кураторския проект на Думитру Сорика, професор от Букурещкия университет, представен също в рамките на биеналето. В експозицията са показани по-свободни интерпретации на християнска тематика в живописни и керамични творби, принтове и инсталации, които нямат пряка литургична употреба в храмовата архитектура. Съпътстващо събитие на биеналето е и третото издание на проект „Алегория сакра“, който представя изложбата „Завръщане“ на Станислав Памукчиев. Експозицията, вдъхновена от сакралното пространство, е с куратор Красимир Русев.

Седмото международно биенале на църковните изкуства представя една мащабна експозиция от икони, стенописи, мозайки, дърворезби, миниатюри, църковна утвар, текстил (с участие на хоругва от Румъния), графики и дори пощенско филателно издание „120 години от рождение на българския патриарх Кирил“, включващо пощенска марка, винетка, пощенски плик и специален печат. Впечатляващо е представянето на резбарите миниатюристи от България и Сърбия Иван Костов, Живко Петров, Кирил Томанов, Богомил Иванов и Бранко Станкович. Малкият формат резби върху дърво, кост и седеф напомниха за този прекрасен, почти изчезващ в съвремието жанр.

В изложбата участват 134 автори, от които 89 от България и 45 от Гърция, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Австрия, Русия и Украйна. Традиционно със свои творби в биеналето участват и отличени ученици от художествената гимназия в Сливен и НГПИ „Тревненска школа“ в Трявна. В биеналето бяха наградени авторите Цветелина Максимова, Десислава Гетова, Ива Донкова, Сава Костадинов, а за цялостно представяне – ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен. Номинации получиха Александра Йеротиевич, Ателие „Праксис“, Владимир Андреев, Димитър Христов, Димостенис Аврамидис, Живко Петров, Зорница Иванова, Иван Костов, Йоана Мария Русу, Марио Конов, Михай Коман и Пламен Кирилов.

Съвременните художници имат възможността да се уповават на

богатата културна традиция, свързана с християнската образност,

претворена по различен начин от различните народи. Сред общите за отделните националности естетически и духовен език, сходна техника и материали може да се разграничи и стремеж към идентичност и много силно авторско присъствие. Тези нови посоки и оформящи характеристики биха могли да се квалифицират като съвременни школи във всяка една от представените държави, участници в биеналето. Под влиянието на местните исторически, политически и други условия съвременните тенденции в развитието на християнското изкуство в различните държави показват многоликост, базирана на собствени естетически принципи, ненарушаващи рамките на традицията.

Форумът се превърна в място за среща на идеи, творчески обмен и споделяне на умения за използване на нови техники и материали за работа в XXI век. Пътищата за реализация на тези идеи са различни за участниците от различните страни. В иконите, стенописите, мозайките, дърворезбите изобилства разнообразие на стилове и похвати. Форумът получи висока оценка и от един от неговите участници – Димостенис Аврамидис, професор от Атинския университет. „Биеналето е единственото по рода си мащабно събитие на Балканския полуостров, което събира в едно експозиционно пространство творби на църковните изкуства от осем държави, представящо реалната картина на развитието и състоянието на християнското изкуство на Балканите в XXI век.“

Предстои издаването на двуезичен електронен каталог

– на български и английски език, който ще бъде достъпен на сайта на Великотърновския университет. Организатори на събитието са катедра „Църковни изкуства“ на Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община Велико Търново. Партньори са Съюзът на българските художници и Представителството му във Велико Търново, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, Сдружение „Икона“, художествените галерии в Габрово и Севлиево и други.+++

Статията е публикувана в брой 05/2021, 22 с.

Смислови групи: