прес СБХ

Иван Кънчев / Адам и Ева

Керамичната изложба „Човече, къде си? Нощни видения“ на Иван Кънчев е представена в едно от най-престижните европейски специализирани списания за керамика „Ceramics Now“ (брой 3, септември 2020):
„Проектът „Човече, къде си?“ засяга актуални проблеми на настоящото битие. Всичко е фрагментирано в екологичен, социален и политически план. Земята е „нащърбена“. Човекът е малък и гол, объркан и беззащитен, представен с разперени ръце и разкрачени нозе – в поетично-художествено разпятие. Той е обект-субект, център и периферия, смисъл и път.

Човекът бяга, търси да открие своите устои. Човешката му същност е разклатена. Въвлечен е в мозайката на нестихващите проблеми, неистово се стреми към щастие в лабиринта на живота. Но дали той е в състояние да се опомни и да намери себе си? Дали ще открие щастието в тази посока на търсене?
Изобразените сцени с глина и огън в „Човече, къде си?“ са нощни, като в просъница, като картини видения. Тематично са извлечени от наследството на общочовешката история и култура.

Монументалната съдова форма е символна.

Кръгът е като ехо от идеалното, като образ на майката Земя, като Слънце. Правоъгълникът напомня за човешкото битие, за гранично време, пространство и телесност.
Посланието в проекта „Човече, къде си?“ е: 1. зов за завръщане към естествения живот; 2. зов за същностното в изкуството; 3. зов за ориентация към първичния смисъл на битието; 4. зов за излизане от душевната смърт; 5. зов за себеосъществяване чрез себеизразяване.

Проектът „Човече, къде си?“ сродява скулптурата с функционалния съд чрез мозаечна техника. Така търси универсалност, като същевременно запазва националните традиции.“

Смислови групи: