Галерия (1)

16 юли – 9 август 2019, Беларус

По покана на организаторите от град Бобруйск, Република Беларус, художниците Маргарита Иванова, Мария Йонкова и Спас Киричев участваха в Международен пленер по керамика „Арт-Жижал“ 2019. Тази инициатива бе осъществена с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

За 16 години авторитетът на международния пленер „Арт-Жижал“ значително израства сред професионалните среди и получава широка популярност. Неговата география се разширява извън границите на Европа и тази година включва страни от Азия, Латинска Америка, Близкия изток и Африка. Участието в това събитие способства за обмяната на опит в областта на керамиката, за надграждане и обмен на добри практики, увеличава квалификацията и уменията на художниците.

За професионалните керамици е истинско предизвикателство да работят в различни техники и

да използват живия огън за изпалване на своите произведения.

Именно тук, в почивната станция „Вербки“, са построени три пещи за техниките раку, опушена керамика и солна керамика при високи температури до 1250 градуса. Чрез необичайната технология „обвара“, характерна за Беларус и Русия, бяха създадени интересни керамични произведения.

Имайки предвид девиза на пленера – „От традицията към съвременността чрез опита на майсторството“, авторите Маргарита Иванова и Спас Киричев свързват българските традиции със съвремието. Творческата им концепция е чрез създаване на съвременни декоративни пластики да се популяризира българската култура в Република Беларус. С умелото вплитане на глаголицата и кирилицата в пластиките си те подсказват, че именно от България Беларус е получила писмеността, на която се пише и до днес.

Маргарита Иванова създава керамичната пластика „Манастир – средновековен център на писмеността“, която остава в Бобруйския художествен музей, и творбата „Утринен портрет“, предназначена за Могильовския областен театър за драма и комедия в град Бобруйск. За творенията си авторката използва техниките раку и солна керамика.
Творбата на Спас Киричев „Пламъкът на писмеността“ е определена от комисията за експониране в Градската библиотека „А. С. Пушкин“ в гр. Бобруйск. Авторът създава двете керамични пластики „Дива сила“ и „Маг“, които остават в колекцията на Бобруйския художествен музей. Скулпторът прилага керамичните техники опушена керамика и солна керамика.

Мария Йонкова изгражда своята творба „Неравновесие“ от три части. За всяка от тях е използвала различна керамична технология, типична за пленера – опушване, обвар и раку, като същевременно желае да създаде у зрителя усещане за нестабилност на формата. Това е опит за съвременен прочит на традиционната керамична техника обвар. Според регламента на пленера произведението е предназначено за интериорно пространство.
В продължение на три седмици 21 художници от осем държави работиха на живописния бряг на река Березина. Резултатът от техния труд, около сто произведения, са експонирани в изложбата „Изкуството на живия огън“ в Бобруйския художествен музей.

Смислови групи: