Галерия (2)

Андрей Даниев / Автопортрет

13 април – 13 юни 2021
СГХГ

През 2019 Андрей Даниел бе поканен да подготви самостоятелна изложба заедно с екипа на СГХГ. В процеса на обмисляне какво и как да се подбере за предстоящата експозиция художникът ни напусна. Загубата на Андрей Даниел, на неговата богата мисъл и знания, на паметта му за преживяното, на възможността за личен избор и невъзможността за създаване на нови съпътстващи текстове наложиха преосмислянето на целия проект, на неговото разширяване и създаването на албум, с включена биография и каталожна част, представяща неговата живопис в хронологичен ред. Запазихме избраното приживе от твореца заглавие „Между две епохи“ и произтичащата от него идея за развитие на изложбата.
Между две епохи е творческото усещане за принадлежност преди и след,
на граница, на кръстопът.
Направил и правещ своя избор, Андрей Даниел е невероятно последователен в своето изкуство и
ще остане неделима част от нашето съвремие.

Художник, общественик, колега, преподавател, той е една от водещите фигури в изкуството, тласкащи напред българската живопис от края на 20 и началото на 21 век.

Настоящата изложба и придружаващият я албум са резултат от направеното проучване и събирателство на произведенията на художника, пръснати по държавните и частни колекции из цялата страна и в чужбина. Те станаха възможни благодарение на съдействието от страна на семейството на Андрей Даниел, Съюза на българските художници, Националната художествена академия, Националната галерия, държавните, общински и частни галерии в София и страната, неговите колеги – художници и изкуствоведи, фотографи и частните колекционери.
От издирените и описани в изданието повече от 500 живописни творби посетителите могат да видят над 160 от тях разположени на двата етажа на галерията. Включени са някои от най-ранните му творчески прояви, творби от 80-те години, които са получавали различни награди, и такива, които близо 30 години не са били показвани пред столичната публика, както и произведения от емблематични цикли и значими теми за цялостното творчество на Андрей Даниел, определящи мястото му сред най-изтъкнатите български художници от последните четири десетилетия.

Смислови групи: