Новини

  • image

    Славка Денева – 80 години от рождението й

    Ретроспективната изложба на Славка Денева (1929 – 1984) е по повод на 80-годишнината от нейното рождение. Представени са над 160 произведения от завещаното на СБХ от художничката  наследство и творби, собственост на галерии и музеи в страната и частни колекции. Изложбата е придружена от двуезичен каталог, в който са публикувани текстове на изкуствоведи и нейни близки приятели. Куратор Весела Христова-Радоева.

  • image

    Реставрация на творби от художествения фонд „Борис Денев и Славка Денева“

    Реставрация на творби от художествения фонд „Борис Денев и Славка Денева“, завещани на СБХ от Славка Денева.