Начало 1994

През 1983 г., малко преди смъртта си, Славка Денева дарява на Съюза на българските художници семейния дом на ул. „Шипка” 18 и цялото движимо и недвижимо имущество в него, включително неоценима по своята художествена стойност колекция от свои и на баща си Борис Денев над 900 живописни творби и над 7 000 рисунки и скици.

От 1994 г. Управителният съвет на СБХ предоставя музейния фонд за управление и съхранение на фонд „Поддържане на изкуството в България”, чийто наследник е фондация „Поддържане на изкуството в България”. През периода 1994 – 1997 г. по инициатива на художника Георги Трифонов – председател на фонд „ПИБ, са реставрирани над 300 живописни платна от колекцията и е създадена музейна експозиция в дома им на ул. „Шипка“ 18.

Поетапното реставриране на произведения продължава и през следващите години. През 2009 г. е сключено дългосрочно споразумение с Националната художествена академия и студенти от специалност „Консервация и реставрация” в ателието на проф. Стефан Белишки и гл.ас. Силвия Варадинова досега са реставрирали над 70 живописни творби и рисунки от завещаното наследство.