След безпрецедентен скандал в СБХ, случил се на 23.03.2023 г. по време на заседание на Управителния съвет след изказани от А. Стайков твърдения относно качествата и професионализма на служителите на Съюза, се стигна до блокиране на работата на УС и заявено желание от почти всички служители за подаване на колективна оставка. С огромни усилия присъстващите членове на УС и представители на Контролната комисия успяха да ги убедят да не предприемат това действие.

От последвалите разговори проведени с тях стана ясно, че  недопустимото отношението към тях в поведението на Антон Стайков датира от години и те са търпели и премълчавали фактите единствено от лоялност към Съюза и неговата репутация.

На 27.03.2023 г. постъпва докладна записка подписана от 17 служители на СБХ с настояване за вземане на решение по проблема. Прилагаме нейния текст:

„На 23 март 2023 г. на заседание на Управителния съвет на СБХ г-н Антон Стайков, зам.-председател  на УС на  СБХ и член на ИБ на СБХ, публично пред присъстващите членове на Управителния съвет за пореден път си позволи да подложи на съмнение нашите професионални качества и способности. Обвинения в непрофесионализъм, некомпетентност, пасивност, липса на нужно експертно ниво, всяка една от нас в продължение на години е получавала директно или индиректно.

Случилото се е крайно обидно, унизително и недостойно, никога досега не сме срещали подобно отношение от ръководството на СБХ, а всички ние сме дългогодишни служители на СБХ, някои с над 40-годишен стаж. Този прецедент според нас изисква реакция и затова настояваме за среща с членовете на ИБ и УС на СБХ, на която да ни се даде възможност да опровергаем клеветите и обвиненията на г-н Стайков. И най-важното, да бъде решен нетърпящ отлагане проблем – да се създаде нормална работна среда, каквато в момента не съществува. В противен случай, колкото неприятно и тъжно да ни бъде, ще сме принудени да потърсим правата си, основавайки се на Кодекса на труда, българското и европейското законодателство.“

Всички служители подписали тази докладна записка са ангажирани на постоянен договор към СБХ, като по-голямата част от тях изпълняват най-натоварените и отговорни длъжности в него и представляват всички отдели към изложбената, стопанската и административната му дейност. 

Като реакция на тази докладна записка в Изпълнителното бюро е внесено искане от КК и членове на УС за свикване на извънредно заседание на УС за обсъждане на обстоятелствата и вземане на решение за гласуване на освобождаването му от заеманите от него постове в оперативното ръководство на СБХ със следното съдържание:

 „От името на членове на УС на СБХ и КК на СБХ

Внасяне на искане за свикване на извънреден УС на СБХ във връзка с обсъждане и вземане на решение за освобождаването на Антон Стайков от позицията зам.-председател на УС и член на ИБ поради системен тормоз от негова страна на дългогодишни служители на СБХ, доказали през годините безрезервната си лоялност и професионализъм в дейността си.

Присъствието на Антон Стайков в Изпълнителното бюро на СБХ и като зам.-председател влошава неимоверно работния климат в организацията и генерира необратими негативни тенденции във функционирането на Съюза. Перспективата да се лишим от повечето дългогодишни служители ще се отрази пагубно на всички аспекти от дейността на СБХ.“

Горното искане е подписано от 4 члена на КК на СБХ и 7 члена на УС на СБХ от които трима са членове на ИБ на СБХ.

 

На 27.04.2023 е проведено заседание, свикано 10 дни по рано, с дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка от служителите на СБХ до УС на СБХ.

2. Разглеждане на искане от членове на УС на СБХ и на КК на СБХ за взимане на решение за освобождаване на Антон Стайков от длъжността зам.-председател на СБХ и член на ИБ на СБХ.

Присъства и А. Стайков, който прави опит да промени предварително заявения дневен ред с твърдението, че провеждането на обсъждане на случая и евентуалното гласуване на решение е безсмислено, а даже, според неговите думи „незаконно“, защото той си е подал вече оставката в деня преди провеждане на заседанието. Няколко пъти обсъждането на дневния ред се прекъсва от него с напускане на залата за да провежда консултации с адвоката си.

След обсъждане с юридическия съветник на Съюза, който присъства на заседанието, е взето решение да се включи за разглеждане подадения текст на А. Стайков, но обсъждането и гласуването да стане по заявения предварително дневен ред.

По точка 1. от дневния ред бяха изслушани изказванията на служители на Съюза в продължение на повече от час, в присъствието на Стайков, който запази пълно мълчание и нито ги оспори, нито ги опроверга.

След изслушване на текста на изложението на Антон Стайков, колегата Кирил Златков прочете своята оставка от поста секретар на секция Графичен дизайн, която той би трябвало да подаде не на заседание на УС, а пред колегите си от секцията на тяхно събрание. Малко след това те двамата напуснаха заседанието, с обяснението че трябва да отидат на премиера на книга илюстрирана от К. Златков и не участваха в дискусията по повод на изслушания текст, нито присъстваха на гласуването на решение.

По точка 2. от дневния ред Членовете на Управителния съвет приеха за основателни мотивите за неговото освобождаване – недопустимо поведение и продължаващ с години тормоз спрямо доказали своя професионализъм и лоялност към СБХ служители. Това решение се отнася само за заеманите от него административни длъжности, а не и членството му в Управителния съвет. 9 гласуваха „за“, 2 – „против“ и 3 – „въздържал се“.

В 18.03 часа, преди да е приключило заседанието, Антон Стайков публикува в профила си във Фейсбук текста на своето изложение, което прочете пред УС и КК на СБХ.

Този текст обнародван публично е извън цялостния контекст на събитията и не е подкрепен с никакви доказателства. Не бихме му отделили такова внимание, тъй като той е твърде далеч от реалната история и настоящите събития в СБХ. Но тъй като появата му във Фейсбук предизвика сравнително широк резонанс и породи множество противоречиви мнения, СБХ е длъжен да предложи на вниманието Ви един негов анализ подкрепен само с безспорни, доказуеми факти.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

В една от социалните мрежи се появи текст от Антон Стайков по повод освобождаването му от длъжността заместник-председател на СБХ и член на Изпълнителното бюро от УС на СБХ, на заседание, проведено на 27.04.2023 г. За съжаление голям брой колеги, а и не само колеги, на базата само на този манипулативен текст, без да разполагат с обективна информация, доверявайки се на един-единствен, и то силно заинтересован и необективен източник, се оказаха в ситуацията да вземат страна в един умишлено предизвикан опит за скандал, изнесен във Фейсбук. Публикуването на такива текстове извън цялостния контекст на събитията от член на ръководството е най-малкото некоректно. Това оставяме без коментар, защото всеки сам определя тежестта на собствената си отговорност. Но СБХ е задължен да защити авторитета си на утвърдена в обществения и културен живот организация със 100-годишна история и да представи на вашето внимание аргументиран с факти анализ на неговото изложение, подписано в придружаващото го обръщение: „Ваш Антон (и Боди, която също вече няма да работи за бюлетина и сайта на СБХ)“. Боди е споменатата и на други места в текста госпожа Свобода Цекова.

 

➢       Скъпи приятели,
от днес не съм част от ръководството на СБХ и преставам да съм редактор на бюлетина и прекрасния нов сайт sbh.bg.
Вчера подадох оставката си. Оставям текста тук, за да разберете защо.
Благодаря на всички, с които работихме през годините. Горе сърцата!

Ваш Антон
(и Боди, която също вече няма да работи за бюлетина и сайта на СБХ)

Необходимо е още в началото да направим следните важни уточнения:

· Още в първото изречение на това послание намираме невярно твърдение: „от днес не съм част от ръководството на СБХ“. Към момента, в който публикува своя текст на 27.04.2023 г.,в 18.03 часа, Антон Стайков е част от ръководството на Съюза в качеството си на член на Управителния съвет – най-висшият ръководен орган след Общото събрание според Устава на СБХ. Самият той присъства на заседанието. Неговите задължения и отговорности към Съюза нито са отменени, нито са отпаднали.

·  Антон Стайков подава уведомлението си за оставка на 26 април – ден, преди обявеното заседание на Управителния съвет на 27 април 2023 г.от 14 часа. В дневния ред на разпратената 10 дни по-рано покана т. 1. и т. 2 гласят:

1. Разглеждане на докладна записка от служителите на СБХ до УС на СБХ.

2. Разглеждане на искане от членове на УС на СБХ и на КК на СБХ за взимане на решение за освобождаване на Антон Стайков от длъжността зам.-председател на СБХ и член на ИБ на СБХ.

Следователно твърдението на колегата Стайков, че си е подал оставката, е напълно формално и е единствено опит от негова страна да изпревари събитията, заемайки позата на „жертва“.

· Управителният съвет включва обсъждането на изложението му в дневния ред на заседанието, но не е гласувал оставката на Антон Стайков, а е гласувал неговото освобождаване от заеманите длъжности по предварително обявения дневен ред. То е разгледано в контекста на докладната записка, подадена от служителите, за изясняване на всички обстоятелства, довели до нуждата те да бъдат изслушани от Управителния съвет  и искането на членове на УС и КК на СБХ за освобождаването на Антон Стайков от длъжността зам. председател и член на ИБ поради системен тормоз от негова страна над дългогодишни служители на СБХ, доказали през годините безрезервната си лоялност и професионализъм.

Нашата цел е да представим истината такава, каквато е. Ще опровергаем само най-фрапиращите случаи на манипулативно представяне на реалните събития от Антон Стайков с леснопроверими факти, които доказват несъстоятелността на неговите твърдения, следвайки абзац по абзац публикувания на неговата „стена“ във Фейсбук текст на 27.4.2023, 18:03 ч., още преди да е приключило заседанието и преди да е гласувано решението за освобождаването му.

 

➢       През 2016 година бях избран от Общото събрание на СБХ за член на Управителния съвет. По покана на преизбрания председател на СБХ Любен Генов приех да стана част от изпълнителното бюро и заместник-председател на СБХ по творческата част.

Отговорностите ми, освен активното участие в заседанията на Изпълнителното Бюро (ИБ) и Управителния съвет (УС), се състояха в ръководството на изложбената дейност, международните връзки и информационната дейност, включваща редакцията и реализацията на бюлетина на СБХ.

Заварих СБХ такова, каквото го познавах от предишните десетилетия, но витаеше ентусиазъм и предстояха промени. Председателят Любен Генов ме беше поканил именно затова.

Ако допуснем, че Стайков е убеден в това, което твърди, се налага изводът, че или не е имал дори бегла представа за състоянието на СБХ в миналото, или целенасочено се старае да омаловажи постигнатото преди 2016 г. И двата случая не са основания за комплименти.

Обективно погледнато, неговите твърдения се разминават с действителността. През последния мандат 2011 – 2016 г., преди той да се появи в Съюза,бе извършена огромна работа от колеги, някои от които вече не са част от ръководния екип, и други, които и до днес, без да афишират дейността си и без да получават допълнително хонорари за това, работят със същата мотивация и успех. Данни за този период могат да бъдат намерени в доклада на УС от 18. редовно Общо събрание, а за споменатите „десетилетия“ преди това в публикуваната през 2014 г. „Бяла книга“. Напомняме някои по-значими факти от този период:

През юни 2011 г. СБХ е осъден на трета инстанция да заплати на СУ „Св. Климент Охридски“ 650 235 лв. главница, 834 734 лв. лихва и 28 016 лв. съдебни разходи. Общо: 1 512 985 лв. Собствените ни дружества са затънали в дългове, а онези, в които имаме участие не ни носят доходи. Сградата на „Шипка“ 6 получихме безвъзмездно, но трябваше да платим държавна такса и местен данък на стойност 496 000 лв. За периода са платени 2 009 000 лв. извън текущите ни разходи по поддържане на основната дейност, която не е спирала. Тази колосална за възможностите на СБХ сума бе платена с цената на два изтеглени кредита, единият от които все още изплащаме.

В средата на 2016 г. месечните разходи на СБХ надвишаваха приходите му с повече от 16 000 лв., което топеше бързо нищожните ни резерви и не предполагаше никакъв особен ентусиазъм, поне в стопанското ръководство, от което Антон Стайков никога не е бил част.

➢      Първите две години от мандата на ръководството преминаха в мащабни ремонти.

Това беше време, в което оптимизмът надделяваше, въпреки различията помежду ни. Доволен съм, че предложението ми да се обособят 4 изложбени пространства (1А, 1B, 1C и А0) на първия етаж беше реализирано. Паралелно с управлението на изложбената дейност положих усилия за подобряване на визуалното представяне на експозициите – етикети, плакати, покани и т.н. и културно поднасяне на информацията за медиите. Една нелека задача предвид натрупаните инерции и липсата на специален отделен бюджет. Международната дейност също нямаше такъв бюджет.

Най-невярното и странно твърдение в горния абзац е това, че Стайков е предложил трансформацията на първия етаж  на „Шипка“ 6. До средата на 2019 г. на този етаж имаше една изложбена зала, а по-голямата част от другите помещения бе заета от „Архитектурно студио“. За да добият допълнителна площ за свои офиси, те предложиха да се намали площта на изложбената зала. На две поредни заседания на УС (27.02. и 07.03.2019) проектът им бе обсъждан и не бе приет. Няколко месеца по-късно бе получено ново, далеч по-мащабно предложение, прието от УС (пр. №37/27.06.2019). Благодарение подкрепата на „Архитектурно студио“ както при проектирането, така и частично при финансирането, сега на първия етаж имаме три зали и нови тоалетни. Ако в твърденията си Стайков е имал предвид, че идеята за номерацията на залите (удачна или не) е негова или че именно той е поръчал табелките за обозначаването им, това може и да е вярно. Останалото не е.

Любопитен е и въпросът кое подобрява повече „визуалното представяне на експозициите“? Дали това са „етикети, плакати, покани и т.н.“, или новоремонтираните изложбени зали?

Друг пример за спекулиране с истината – „несъществуващият“ бюджет за изложбена и международна дейност. През 2016 г., когато Антон Стайков идва в СБХ, за международна дейност в бюджета са отделени 25 300 лв., а за изложбена дейност – 10 000 лв. Към края на октомври 2016 г. има неусвоени около 25% от предвидените разходи. Ако нямаше предвиден бюджет, как тогава  първата издадена от „ФОРМАТ БГ“ фактура № 0000000357/ 10.10.2016 г. с основание „Предпечат бюлетин 4/2016. Дизайн и постер за изложба“ е разплатена от въпросното „несъществуващо бюджетно“ перо на 11.10.2016 г.?

Да наистина, бюджетът за международна дейност никога не е бил достатъчен, но и с ограничените средства Десислава Минчева, която отговаряше в ръководството за информационната политика и международната дейност на СБХ в предишния на Антон Стайков мандат, успяваше да включи СБХ и негови членове в международни контакти. През 2014 г. съгласно спогодба за културен обмен с Китай, през ноември със съдействието на МнВР, Генералното ни консулство в Шанхай и в партньорство с Асоциацията на художниците на областта Джъдзян бе реализирана мащабна изложба на българска живопис в West Lake Museum в Ханджоу, съвместна експозиция на колеги от Китайската национална художествена академия и 20 съвременни български художници. През същата година на „Шипка“ 6 и „Раковски“ 125 гостуват две изложби : „Шанхай в моето сърце“- живопис и фотография и „Волността на изкуството“ – съвременна китайска живопис“. Направени бяха годишни абонаменти за списанията Flashart, Art press и Sculpture. Подновен бе абонаментът за инфобюлетин, даващ информация за международни конкурси и резидентски програми – AIESM (за скулптурни симпозиуми). От 2011 г. до 2016 г. се реализираха програмите за обмен с колеги от Германия – Кюнстлерхаус Швандорф и Гедок Мюнхен (2011 – 2016 г.).

Тези данни не можем да сравним с международната дейност през двата мандата на Антон Стайков. В неговото изложение освен заявени претенции към бюджета, липсва такава информация, въпреки склонността му към преувеличаване на собствените заслуги.

➢      Заварих Бюлетина на СБХ като едно черно-бяло издание, средно от 24 страници с доста архаичен вид и малко по обем информация. За тези седем години, в които ръководех информационния отдел, създадохме 35 броя с нов дизайн и обем достигнал до 80 пълноцветни страници – това са повече от 2800 страници с разнообразни публикации и актуална информация. Превърнахме бюлетина в своеобразно списание, референтно както за членовете на СБХ, така и за всички, които се интересуват от настоящето и историята на българското изобразително изкуство. Бюлетинът беше номиниран за наградата на София в раздела за културна журналистка. Заради своето постоянно поддържано и обогатявано съдържание и качество той получи четири пъти финансиране от НФК, като по този начин най-важното за съюза издание успяваше да се самофинансира в значителна степен. Бюлетинът подобри благоприятно имиджа на организацията ни както в средите на художниците, така и в институциите и сред широката публика.

 

Като интелигентен човек, притежаващ богата култура и вкус към историята, Антон Стайков би трябвало да знае, че всички известни опити за омаловажаване на усилията и приноса на другите не са допринесли на никого и по никакъв начин да запълни празнотите в собствената си биография.

През 2012 г. Десислава Минчева инициира създаването на нова визия на Бюлетина. Дизайнът на изданието е възложен на колегата Филип Попов. Впоследствие, пак по идея на Д. Минчева са внесени още промени, отнасящи се предимно до корицата. Като начало първа, втора, трета и четвърта страница в бюлетина са цветни, а в отделни случаи има и цветни фолиа. А от 2014 г. до появата на А. Стайков през 2016 г. в електронната им версия излизат и пълноцветни броеве.

Трябва да е пределно ясно, че цветността и обема, в който се издава бюлетинът, винаги са били определяни не от желанието на ръководствата, а от възможностите на бюджета и ако той в последните години най-после е бил в състояние да понесе допълнителните разходи, то по-скоро би трябвало да сме благодарни на Стопанския екип за неговите усилия, отколкото на ентусиазма на Антон Стайков. За сравнение: в бюджета за 2016 г. са предвидени 5 000 лв. за разходи по бюлетина, а за 2023 – 25 000 лв. По проект са получени 12 000, а останалите 13 000 лв. плаща Съюзът. Това ли са „спънките“, които СБХ редовно създава за информационната дейност, ръководена от Стайков? През всичките години преди 2016 г., събирането на материалите, редактирането на Бюлетина, оформлението му, включително и контрола в печатницата, се върши само от Десислава Минчева – и забележете! – без никакво допълнително възнаграждение, само срещу заплатата на половин щат в СБХ. Лесно може да се провери какви са били заплатите в Съюза по онова време.

Всеки може да се убеди от архива на бюлетина, че твърдението на А. Стайков, че благодарение на неговите усилия са издадени „35 броя с нов дизайн“ е, меко казано, несъстоятелно, защото до ден днешен Бюлетинът се реализира въз основа на „матрицата“ на Филип Попов, с изключение на, може би, някои малки промени и допълнения. В случая става въпрос само за предпечатна подготовка, въпреки че СБХ плаща за „Дизайн и предпечат на бюлетин“.

Интересна „подробност“ е, че от есента на 2016 г. предпечатната подготовката на всеки един брой на бюлетина (както и други платени услуги) е възлагана на фирма „ФОРМАТ БГ“ ООД, ЕИК 130979025, чиито собственици към онзи момент са Антон Стайков и Свобода Цекова. На 14.05.2020 Цекова прехвърля на Стайков своя дружествен дял и той става едноличен собственик на фирмата, преобразувана в ЕООД. СБХ продължава да плаща за „Дизайн и предпечат на бюлетин“ на същата фирма до началото на 2023 г. Последната фактура към „ФОРМАТ БГ“ е от 10.01.2023 г.

Инициативата за външно финансиране на бюлетина е похвална, но тук отново се налага да направим някои задължителни уточнения.Тя съществува преди появата на А. Стайков в СБХ. Проектът е написан от Албена Спасова и бюлетинът е финансиран по програма на НФК. По времето, когато той отговаря за тази дейност, тя пише до информационния отдел, че програмата е стартирала отново и го предоставя на Юлия Портарова, която периодично актуализира проекта и го внася в НФК по време на описания от Стайков период.

➢      В годините на двата мандата, в които бях част от екипа, беше направена огромна стъпка в архивирането, запазването и социализирането на безценното наследство на семейството на Борис и Славка Деневи, завещано от Славка Денева малко преди смъртта й през 1983, независимо от жестокото отношение на различни личности в ръководствата на СБХ към семейството.

С активното ми участие беше обособено специално пространство за този архив. Изложбата „Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“, на която бях инициатор и съкуратор със Свобода Цекова, се превърна в истинско културно събитие, стана една от най-посещаваните изложби в СБХ в последните десетилетия (повече от 7000 души за около месец) и получи наградата на София за ярки постижения в областта на културата за 2021 в категория „Визуални изкуства“.

Не, г-н Стайков! Огромната стъпка я направихте не Вие, а ръководството на СБХ, художникът Георги Трифонов, основател на фонд „Поддържане на изкуството в България“ през 1993 г., и много други преди Вас, когато завещаното от Славка Денева художествено наследство бе взето от НХГ, където се съхраняваше почти 10 години. За кратък период бяха реставрирани над 300 произведения, рамкирани над 500 картини и рисунки на двамата художници. В завещания от Славка Денева семеен дом на ул. „Шипка“ 18 отвори врати музейна експозиция с техните творби, архивни документи, лични вещи. Организираха се поредица от изложби на Б. Денев: живопис и рисунки в ЦВК съвместно с Военноисторическия музей (1993 г.); „Рисунки от затвора и концлагера“ (1995 г.); „Рисунки от войните (1996 г.); живопис и рисунки в БКЦ, Цариброд, Сърбия (1998 г.). През 1994 г. юбилейните изложби на Б. Денев и Сл. Денева изпълниха І и ІІ етаж на „Шипка“ 6. През 1988 г. бе организирана изложба „Два статива пред един пейзаж/Славка Денева и Дора Кънчева“, а през 1999 г. – юбилейна изложба на Славка Денева – живопис и рисунки, І и ІІ ет., „Шипка“ 6 (1999 г.) и др.

Фондът издаде книгите „Автобиография, фотографии и рисунки от войните“ (1993 г.), „Фейлетони. Рисунки от затвора и концлагера“ и „Борис Денев и авиатиката“(1995 г.), „Славка Денева. Рисунки“ (1996 г.).

От 1997 г. съгласно споразумение между СБХ и НХА, катедра „Реставрация и консервация“, се реставрират техни творби. 36 непознати живописни произведения на Борис и Славка Деневи, реставрирани от възпитаници на проф. Стефан Белишки в НХА, през 2013 г. бяха представени в галерията на София прес. Общо досега са реставрирани от студентите около 60 картини, а от три години започна и реставрация на техни рисунки.

Фондация „Поддържане на изкуството в България“ като наследник на фонда продължи мисията по популяризирането и социализирането на творчеството на двамата художници:

•     През 2010 г. бе организирана мащабна изложба на Славка Денева на „Шипка“ 6, част от нея бе показана в галериите в Русе, Плевен, Варна, Празници на изкустват„Аполония“, Созопол, „Видима“, Севлиево, през 2010/2011 година. Издаден е двуезиченкаталог.

•     Издаден е календар с творби на Славка Денева (2015 г.).

•     130-ата годишнина от рождението на Борис Денев е отбелязана с 3 изложби в София в галерията на „Шипка“ 6, галерия „Алма матер“ и галерия „Дебют“ и издаването на двуезичен каталог. Селекция от произведенията е показана в ХГ – Сливен и ХГ – Стара Загора (2017 г.)

•     Резултат от дългогодишната работа на екип от Съюза на българските художници и фондация „ПИБ“, систематизирането и популяризирането на творчеството на двама от най-значимите български художници е създаването на Виртуален музей „БорисДенев и Славка Денева“ в сайта на СБХ през 2017 г. По данни от Гугъл аналитикс в първия ден след пускането му сайтът е разгледан от 351 потребители от България, САЩ, Германия, Белгия, Великобритания, Канада, Китай, Индия, Финландия. През следващите два дни се отчитат 609 сесии и 514 активни потребители Испания, Италия, Франция, Холандия, Люксембург, Сърбия, Румъния, Австрия, Унгария, Турция, Бразилия, Обединени арабски емирства, т.е. поти от цял свят.

•     Благодарение на успешната икономическа политика през 2019 г. най-сетне СБХ сбъдна една своя отдавнаща мечта – бяха осигурени средства за изграждането на специално хранилище за това безценно наследство, отговарящо на почти всички съвременни изисквания.

•     Изложбата през 2021 г., на която Антон Стайков е куратор, е поредната инициатива на фондация „ПИБ“ за отдаване дължимата почит към щедрия жест на Славка Денева, към нейното творчество и това на нейния баща Борис Денев.

➢       В първата високобюджетна програма на НФК за структурно финансиране по моя инициатива с екипа, на който бях ръководител, спечелихме проект за финансирането на Новата информационна онлайн платформа на СБХ. Периодът за реализация беше от 1.12.2020 до 31.12.2021 година.

Проектът „Информационната онлайн платформа sbh.bg“ си постави за цел да бъде създадено технологично ново и богато на съдържание уеб-пространство, което да представя динамично СБХ във всички аспекти на неговата дейност – организационната, творческата, стопанската, международната, социалната, и да покаже новия образ на организацията пред неограничената онлайн аудитория.

След внимателно проучване и консултации с колеги специалисти в областта, избрахме една от водещите уеб-агенции(Студио Х) за наш партньор в реализацията на сайта. Успяхме да купим трибуквения домейн sbh.bg.

След сериозни анализи и работа, структурата и дизайна на сайта бяха изработени и одобрени от Управителния съвет на СБХ. Проектът беше изпълнен успешно в срока, зададен от националния фонд „Култура“, по време на ковид кризата, период, в който изложбената дейност на СБХ беше силно ограничена. Публичното стартиране на сайта и отчетът бяха приети без никакви забележки от страна на НФК и от контролната комисия на СБХ.

В информационната платформа sbh.bg  бяха публикувани огромни масиви мигрирана и след това обработена визуална и текстова информация. Беше създадено напълно ново съдържание с обогатени галерии за много от категориите. Десеткихиляди публикации, десеткихиляди фотографии, актуализиране и редактиране на събития, свързани с художествения живот и конкретно с дейността на членовете на СБХ, превърнаха сайта в най-богатата платформа за актуална и архивна информация за дейността на СБХ, но и за българско изобразително изкуство. На нея разчитаха както членовете на СБХ, така и цялата професионална общност, медиите и любителите на изкуството в България в продължение на повече от година и половина.

За този огромен интерес свидетелстват многобройните положителни отзиви в социалните мрежи и писмата, които получавахме в редакцията на бюлетина. Но те имат и своето метрично измерение в Googleanalytics. Уникалните потребители достигнаха до повече от 58 000, а събитията, произвели тези посетители – до няколкостотин хиляди, приближаващи милион. Не е за пренебрегване и дългият среден индивидуален престой в sbh.bg, провокиран от атрактивно поднесеното съдържание и качествените вътрешни връзки между публикациите. Всичко това е огромно постижение за сайт, посветен на българско изобразително изкуство, работещ с екип от трима души и без нито лев, инвестиран за подсилване достиганията на публикациите.

Антон Стайкови в този абзац, посветен на сайта на СБХ, пропуска да отбележи стореното преди него – фактът, че преди новия сайт е съществувал вече няколко години сайт, за който трябва да сме отново благодарни на Десислава Минчева, защото той беше реализиран по нейна инициатива. А. Стайков споменава за огромни масиви мигрирана информация, без изобщо да спомене откъде тя е мигрирала и да обясни, че голяма част от информацията в новия сайт е била прелята от предишния и че тя е резултат от дългогодишните усилия на други хора.

Тъй като Антон Стайков отделя много внимание в изложението си на новия сайт, сме длъжни да дадем и ние по-обстойни обяснения. За да внесем яснота по този въпрос, поместваме цялата информация по отношение на предишния сайт, която по наша молба предостави Йоханнес Артинян – управител на фирма „AйКреатив ООД“, от която може да добиете представа и за финансовата тежест на проекта към бюджета на СБХ. Публикуваме я без съкращения.

 

УЕБ САЙТ НА СБХ 2012 – 2022

 

Предишната версия на сайта на СБХ бе възложена за изпълнение на AйКреатив ООД /I-Creativ. LTD

Първите проекти на AйКреатив ООД датират от 2002 г. Това е едно от най-старите и титулувани студия за уеб дизайн и разработка в България с над 500 реализирани проекта, носител на най-престижните национални и регионални отличия за уеб дизайн и разработка.

Договорът между студиото и СБХ е сключен през януари 2012 и същата година стартира и сайтът. Към момента на създаването си проектът ползва най-актуалните подходи като дизайн и програмиране. Трябва да се отчете фактът, че в този период мобилните устройства все още не са водещи и като технология са далеч „по-примитивни“.

Повечето сайтове имат и така наречените мобилни варианти, които са един вид „минимизирани“ и съкратени дублирани варианти на основните сайтове. Казано по-просто, тогава се създаваха два отделни сайта за различните устройства. Сайтът на СБХ бе изграден на друг принцип. Неговият дизайн е адаптивен, т.е се приспособява в зависимост от устройството. Този авангарден за времето си подход впоследствие се наложи като основен в световната практика. Трябва да се отбележи, че това улеснява много съществено администрирането на проекта. Структурата на проекта и информационната му архитектура следват също най-добрите практики. Те представят всички възможни към момента елементи от дейността на СБХ:

- ИЗЛОЖБЕНА ДЕЙНОСТ

а/ бъдещи изложби

6/ настояща изложба

в/ архив

- НОВИНИ И СЪБИТИЯ

- БАЗА

а/ Изложбени зали.

6/ Творческа база.

в/ Почивна база.

- СПИСЪК ЧЛЕНОВЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ПОРТФОЛИА

 

Договорът предвижда обучение на администратор/и и прехвърляне на цялото съдържание над 100 позиции, изложби, текстово съдържание и т.н. от предишната статична версия на сайта на СБХ. Това наложи и допълнителна работа по обработката на над 300 графични изображения. По подробно цялата спецификация и функционалност е описана в договора от 24.01.2012 между СБХ и AйКреатив ООД.

Цената на проекта е 9 000 лв. без ДДС.

На 23.05.2017 между студиото и СБХ е подписан нов договор за Виртуален музей„Борис Денев и Славка Денева” към сайта на СБХ с бюджет от 500 лв. без ДДС.

През тези годините студиото е реагирало на възникнали проблеми при работата на сайта и/или необходими допълнителни упътвания и обучения, без да изисква такси за допълнителна работа и поддръжка. След пускането на проекта за публичен достъп той отбеляза голям ръст на посещенията. Средно около 350-380 уникални влизания на ден, като при дни с определени събития стигаше до 700-800. Уникално влизане е едно влизане на ден от едно IP. Важно е да се отбележи, че това бе постигнато практически без съвременните начини на промотиране и реклама.

Качествата на проекта бяха оценени и дискутирани в повечето водещи форуми за уеб дизайн, популярна за времето си форма. Той бе публикуван и листван в портали за уеб дизайн и разработка. През същата 2012 година проектът спечели и „Специална награда на Организационния комитет на „Компютърно пространство“. Описание на форума:„Компютърно Пространство” е некомерсиален, международен фестивал за компютърни изкуства. С всяка изминала година фестивалът придобива все по-голяма популярност. С 33 поредни издания зад гърба си и над 20 000 участника (били те фирми, студия, или индивидуални участници) от различни страни от целия свят днес „Компютърно Пространство” е едно от най-големите и значими събития за компютърни изкуства в Югоизточна Европа. http://www.scas.acad.bg/cs2012/index.php?option=com_content&view=article&id=129%3Acomputer-space-2012-awardedprojects&catid=3%3Anewsflash&Itemid=58&lang=bg 

Представяме ви и екранно факсимиле на статистиката на посещенията в сайта, предоставено ни също от „AйКреатив ООД“:

Текстът продължава в следваща публикация

тук

Пълният текст на становището може да бъде свален от

тук