(продължение)

Първата част от текста на Становището можете да прочетете 

тук

Очевидно данните, които предоставя Йоханнес Артинян, навеждат на много въпроси. Например за поредното присвояване на чужди заслуги. Най-обикновено сравнение показва, че към предишния сайт на СБХ също е имало голям интерес, че съдържанието на стария сайт, „мигрирало“ с целия си огромен обем в новия, също има отношение към заявения от А. Стайков голям интерес, проявен от аудиторията, когато той е отговарял за него. При тези темпове на развитие дигиталните технологии бързо остаряват морално. Прекрасно е, че съдържанието е обогатено, че се предлагат нови възможности, но ако ги нямаше, какъв беше смисълът изобщо да се прави нов сайт?!

Въпроси възникват и във връзка с това, че през целия период на съществуване на стария сайт поддръжката му се е осъществявала от служители на СБХ срещу нищожна финансова мотивация към заплатите им. Успявали са да си вършат работата перфектно, следвайки графичната и типографска схема, създадена от дизайнерите, и са помествали нови текстове, изображения и заглавия – всичко, което е било необходимо, при това без да имат специално художествено образование. Главното достойнство на успешния дизайн, особено на сайт, освен естетиката и удобството за ползване е също и в това да се създаде такава смислена и прецизна графична и типографска концепция, която да може да бъде обслужвана от всеки притежаващ базова технологична грамотност, с минимални усилия, без да се отразява това на цялостното впечатление. Повечето фирми, които създават сайтове, предлагат именно това на своите клиенти, защото на това държат самите те – да платят еднократно за добър дизайн и след това да не трупат разходи за поддръжка занапред. Точно такъв е случаят и с предварителното задание, и с крайния резултат по отношение на стария и на новия сайт на СБХ. Същите изисквания осигуриха одобрението на УС и на новия сайт на СБХ и фирмата, изработила сайта, изпълни това условие.

➢        Радващо беше и привличането на много млади колеги, дотогава скептично настроени към нашата организация. През този период интересът към сайта от гилдията растеше лавинообразно. Едва успявахме да отразим всички събития, които ни изпращаха членове на нашия съюз. Стана очевидно, че новият сайт функционира перфектно и е запълнил една огромна празнина в дейността на нашата организация СБХ. Именно в този динамичен вид той е нужен, смислен и полезен. Стана ясно и че за всекидневното създаване и поддържане на това съдържание има нужда от постоянен компетентен екип от повече хора. С председателя Любен Генов поставяхме този въпрос на почти всяко Изпълнително бюро и събрания на Управителния съвет.

 След една година интензивно непрекъснато поддържане на огромното съдържание сайтът спечели Първа награда в най-реномирания конкурс за уеб в България Сайт на годината / 2022.

Но тази прекрасна новина не само не зарадва и не мотивира част от ръководството и екипа на СБХ, а напротив – срещна раздразнение и опити за неглижиране на това безспорно постижение.

Реакцията на част от ръководството и екипа на СБХ бе породено от някои, явно маловажни детайли за А. Стайков – човекът, който непрекъснато говори за „прозрачност“.

Разбира се, че е добра новина всяка спечелена награда, но Стайков не споменава никъде, че наградата е спечелена в конкуренция само с още 4 сайта – на Университетска болница Лозенец, на УМБАЛ „Свети Георги“, на Район Лозенец София и на Район Студентски София. Но това не е важно в случая. По-сериозните въпроси са другаде.
Кандидатстването за тази субсидия под ръководството на Стайков, се проведе без каквато и да е прозрачност. Нито Стопанският съвет, нито юридическият ни консултант бяха запознати с ангажиментите, които поема СБХ, а те бяха на обща стойност 171 хил. лв. Достатъчно говори фактът, че проектната документация бе подадена без предварително да се даде яснота за съдържанието й, че първата информация, подадена от Стайков, и то след изрично настояване на стопанското ръководство, е от 09.12.2020 г., след подписването на договора с НФК на 04.12.2020 г.. Отпуснатите от НФК 80 хил. лв. бяха платени за създаването на сайта и за хонорари (немалка част от които на Свобода Цекова). УС на СБХ бе уверяван от Антон Стайков и от представителя на фирмата „Студио Х“, че когато сайтът е готов и заработи, няма да са необходими никакви значителни разходи за поддръжка и обслужване (заседание на УС от 19.01.2021 г.)
През пролетта на 2022 г. обаче, той заяви, че сайтът се нуждае от постоянната поддръжка на графичен дизайнер, а именно Свобода Цекова. На заседание на ИБ бе представен договор, изготвен по инициатива на Стайков без консултация с юридическия съветник на СБХ или с член на стопанското ръководство. Единствените твърди гаранции в този странен документ се отнасяха до обема и датите на плащанията, които СБХ дължи на изпълнителя. Не бе включена никаква форма на отчетност за извършена работа – освен одобрението от страна на Стайков. Обемът на месечното възнаграждение надхвърляше заплатата на счетоводителката, натоварена с цялата ни стопанска дейност. Мненията на членовете на ИБ бяха полярно разделени, което доведе и до сигнал към Контролната комисия с молба за независимо обективно становище. В очакване на отговор бе взето решение временно сайтът да бъде поддържан при тази форма на договаряне, но въпросът да бъде разгледан на заседание на УС. Независимо от разногласията относно договора на госпожа Цекова и неговото финансово измерение, алтернативна възможност не бе предложена, но пък за сметка на това Стайков вече заговори за откриване на една или повече щатни длъжности.

➢      За мое истинско изумление след 7 години работа в СБХ, за която никога не съм получавал критики, след успешната изложба „Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“ и приетият с възторг нов сайт на СБХ, част от ръководството и екипа на СБХ започнаха да провеждат организирана негативна кампания срещу личността и работата ми в СБХ. Колеги от Управителния съвет и Контролната комисия непрекъснато търсеха начини да попречат на работата ми, свързана с информационната дейност, особено за създаването и поддържането на съдържанието в сайта sbh.bg. Нееднократно срещу мен бяха отправяни напълно неоснователни обвинения за конфликт на интереси; финансови злоупотреби в проекта за сайта; за тормоз на служители – откровени клевети и интриги и т.н. Всичко това превърна работната ми среда в непоносима, поради което към днешна дата не съм в състояние да продължа да изпълнявам задълженията си и да реализирам идеите, заради които всъщност  приех отправената към мен покана за участие в  ръководството на СБХ.

Твърдението на Стайков, че за седем години никога не е получавал критики предполага или слаба памет, или слаб слух, но по-вероятно е поредното изкривяване на истината. Той отправя изключително сериозни обвинения срещу колеги и служители, като пропуска да ги персонализира. От неговото изложение не може да се разбере кой точно го е обвинявал, клеветил, създавал непоносима среда и как точно му е било пречено да си върши работата и да реализира идеите си. Текстът изобилства от твърдения, които не са подкрепени от никакви факти и доказателства. На заседание на УС казва, че „колеги от Управителния съвет и Контролната комисия непрекъснато търсеха начини да попречат на работата ми, свързана с информационната дейност, особено за създаването и поддържането на съдържанието в сайта sbh.bg.“ Парадоксални твърдения, защото предлаганият от „Студио X” договор за изработка на сайт бе одобрен единодушно още на 19.01.2021 г. от Управителния съвет.

Впечатленията на почти всички служители и колеги, които имат отношение към работата в Съюза и са имали пряк контакт с него, говорят за точно обратното на това, което той твърди.

Тъй наречените от Стайков „неоснователните обвинения“ от служителите на СБХ бяха чути от присъстващите членове на Управителния съвет на Контролната комисия на заседанието състояло се на 27.04.2023 година. В продължение на повече от един час те разказаха за действия и събития с давност повече от три години, та до днес, като например за прецедента наш дългогодишен служител да поиска изслушване от ИБ преди повече от година на негова жалба заради психически тормоз, упражнен от Стайков или за писмено обяснение пред ИБ през лятото на 2020 г. от друг дългогодишен служител, опровергаващо отправени към него от Стайков неоснователни обвинения.

Антон Стайков не благоволи да вземе никакво отношение по изнесените от тях и от административния секретар факти, квалифицирани в неговия текст като „откровени клевети и интриги“. Той не ги оспори и не ги опроверга.

Истината е само една! Основната причина за „изумлението“ на А. Стайков се корени в едно-единствено нещо – несъгласието на някои колеги да одобряват все повече нарастващите разходи за т. нар. „информационен отдел“, и то насочени към близки на ръководителя му или към собствената му фирма. Не знаем как иначе може да бъде наречена тази практика освен конфликт на интереси. Ето как Уставът на СБХ коментира, макар да не се отнася за конкретния случай, в общ текст конфликта на интереси:

Чл.24. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Съюза;

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

➢      По предложение на Контролната комисия свиках събрание на секция „Графичен дизайн“, пред която представихме сайта на СБХ и в детайл бяха разгледани неговите функционалности, обеми информация и специфики. В писмо от новоизбраното ръководство на секцията (от 28 февруари 2023 г.) с председател уважавания наш колега Кирил Златков, секцията отправи апел към ръководството на СБХ за спешно разрешаване на кризисната ситуация и сподели категоричното си мнение, че сайтът има нужда от назначаването на дизайнер на пълен щат, а дори от втори колега на половин щат, който да може да замества основния и да се заеме със социалните мрежи.

Цитат от писмото: „(…) Единодушното становище на секция „Графичен дизайн“ е, че за да имаме нормално функциониращ сайт е необходимо СБХ да разполага с хора, които да се занимават изцяло или основно с тази дейност. Това значи, че СБХ има нужда от две (или една и половина) щатни позиции за хората, които ще работят ежедневно по всичко, свързано със сайта. Съзнаваме, че това е увеличение на бюджета, а може би не е било предвидено, но този щат е от порядъка на неотложните и задължителни неща. Хората, които ще се заемат с работата по поддържането на сайта, трябва да бъдат грамотни дизайнери, с отлични професионални и комуникационни умения, защото освен работата с колегите, трябва да общуват и работят с широк кръг хора извън СБХ. На разположение сме за оформяне на конкретните изисквания към кандидатите. Молим за специално внимание към разглеждането на въпроса за подходящото ниво на функциониране на сайта на СБХ, защото освен важен, отговорът на въпроса е и спешен.“

Непонятно е защо темата за поддръжката на сайта и условието това да става на всяка цена чрез откриване на щатна бройка се експонира толкова нашироко в текста на Антон Стайков, тъй като тя няма нищо общо с причините за искането за освобождаването му, което той много добре знае. Това е проблем от оперативен характер, който сравнително лесно може да бъде решен, защото сайтът има вече установен дизайн, ясна графична концепция и типография. И СБХ е заплатил вече за всичко това, именно за да може поддръжката на сайта в бъдеще да бъде максимално ненатоварваща за бюджета. На първата среща на УС на 19 януари 2021 година, още преди да започне работата по сайта, бяха задавани въпроси точно за това на представител на фирмата, която впоследствие го изработи. Той обясни, че всеки служител на Съюза с базови умения за работа с Word след няколко часа обучение ще може да поддържа сайта. Това беше и едно от условията УС единодушно да одобри сключването на договор с фирмата изпълнител. Неясно остава и защо фиксацията на А. Стайков за този щат след разногласия и проблеми с договора и размера на хонорарите на Свобода Цекова трябваше да блокира дейността на УС в продължение няколко месеца с безрезултатни заседания, траещи с часове. И защо именно той на заседание на УС на 10 февруари 2023 г. заяви, че след загуба на мотивация от страна на госпожа Цекова, сайтът от известно време не работи, при положение че именно в неговите служебни задължения влиза това сайтът да не прекъсва работа.

През цялото време, откакто през 2022 г. е стартирал новият сайт, А. Стайков не пожела да организира обучение на служителите и не предостави на никого в Съюза дори ограничен достъп, за да може всеки да въвежда информация на ресора, в който работи, а именно това би облекчило поддръжката и би осигурило непрекъснатото му функциониране. Не беше предоставен също на колегите достъп до сайта на определено ниво, за да могат те сами да зареждат информация в своите лични портфолиа, както беше предвидено. В сайта липсва каквато и да е форма на обратна връзка на членовете на СБХ с неговото ръководство и с ръководствата на секциите, което го лишава от може би най-важната му възможна функция – да създава общност. Въпреки, че няма технологична пречка за това и въпреки, че изрично беше поставено като условие към предварителното задание на заседанието на УС на 19 януари 2021 г., това не беше направено. Медиите на СБХ – бюлетинът и най-вече сайтът, бяха превърнати от Антон Стайков в изцяло контролирано от него подобие на семейна фирма, без никой друг в Съюза освен само част от неговия екип да има достъп до тях.

Това е и причината официалният отговор на СБХ на публикувания от него текст във Фейсбук да се появи с такова закъснение.

➢       Беше свикано и събрание на Творческия съвет на СБХ (на 15 март 2023 г.), което гласува за откриване на такава длъжност с 13 гласа „за“ и само един „против“.

В действителност Творческият съвет взема решение, но то е: Да бъде предложено да се създаде група, която да изработи характеристика за евентуална длъжност за поддръжка на сайта.Творческият съвет не се произнася нито за щат, нито за някаква друга форма на трудово-правни взаимоотношения.

➢       И двете официални позиции бяха игнорирани от по-голямата част от ИБ и УС. Последвалите събития са абсурдни и неприемливи от колегиална и морална гледна точка.

Тук Антон Стайков пропуска да отбележи, че преди да се появи мнението на Творческия съвет, на свое заседание Стопанският съвет с пълно мнозинство е приел становище, че откриване на щатна бройка за поддръжка на сайта не е в интерес на Съюза, а това трябва да става срещу хонорар и че работата и сложността на поддръжката на сайта изглеждат силно преувеличени и е нужна експертна консултация, за да се уточни размерът на възнаграждение. А. Стайков и досега не е предоставил никакви конкретни данни нито за обема на извършваната работа, нито за нейната интензивност, за да оправдае нуждата от допълнителни хонорари, освен общи приказки, изобилно украсени с терминология за по-голяма „достоверност“ и подкрепени само с твърдения от сорта: „Който влезе в сайта, сам ще види“.

Налага се да се направи пояснението, че и Творческият съвет, и Стопанският съвет са консултативни органи на СБХ и резултатът от тяхната дейност са само препоръки и предложения, а решенията се вземат от Управителния съвет, както и че съгласно Устава на СБХ секциите на Съюза са структури от съвсем различен характер и със съвършено различни функции.

➢      За съжаление ми беше попречено да развия и надградя всичко, заради което бях започнал работа в СБХ: осъществяване на идеята за превръщането на СБХ в една съвременна организация с грижа за интересите на всички свои членове и прозрачност в дейността си. Може би съм единственият член на СБХ, който е трето поколение член на тази организация, така че чувствах и символно задължение да направя нещо добро за нея.

Дълбоко съм огорчен от отношението на част от екипа на УС, КК, както и от част от служителите на СБХ, от масираната атака срещу мен, много подобна на така нареченото „активно мероприятие“ от годините на ранния социализъм. Тези лични нападки свързвам с нежеланието и съпротивата на определени хора нашият съюз да се промени в положителна посока и да влезе най-после в 21 век.

Наистина е абсурдно именно А. Стайков да говори за колегиалност и морална чистота с оглед на собствените му действия и последствията от тях.Той не пояснява кои са тези „определени хора“, с което им се отнема всякаква възможността да се защитят и опровергаят обвиненията. По-скоро именно лексиката, употребена от Стайков в този абзац от текста, а и на други места в него, напомня ако не за „активно мероприятие“ от годините на ранния социализъм“, то на целенасочена популистка PR кампания на някоя маргинална политическа партия. В същото време никъде в цялото изложение няма дори и най-малък намек за истинската причина, заради която му е гласувано освобождаването от заеманите постове – недопустимо поведение към служителите в СБХ. И че това решение няма никакво отношение към свършената или несвършена от него работа.

Оставяме без коментар опита на А. Стайков да се представи като основен визионер за „положителната посока“ на развитие на СБХ, който според него е застинал на прага на 21 век, в очакване на решаващата му намеса.

Антон Стайков заяви искането си да прекрати трудовия договор, който е подписал със СБХ. Цялата дейност, която той толкова обстоятелствено описва, е била негово задължение по този договор срещу  полагаемото му се  ежемесечно  трудово възнаграждение, заемайки една от малкото най-високо платени позиции в СБХ. В този контекст огорчението му, че работата му в Съюза не е достатъчно оценена изглежда напълно неоснователно, особено като се има предвид фактът, че извън заплатата му, СБХ  и фондация ПИБ са платили още  56 663  лв. от юни 2016 г. до януари 2023 г. на него, на неговата фирма и на Свобода Цекова.

Желанието на Антон Стайков, публикувайки своето изложение във Фейсбук е опит да търси други причини за освобождаването му като зам.-председател и член на Изпълнителното бюро. Целта му, публикувайки своята „оставка“ във Фейсбук, вероятно е да внуши, че почти всички, освен него имат вина за събитията. В нито един момент през всичките тези години, той не допусна, че е възможно да е постъпвал неправилно.

Членовете на Управителния съвет приеха за основателни мотивите за неговото освобождаване. То касае само заеманите от него административни длъжности, а не членството му в Управителния съвет. 9 гласуваха „за“, 2 – „против“ и 3 – „въздържал се“. Означава ли това, че Антон Стайков обвинява за участници в „активното мероприятие“, организирано срещу него, всички гласували за неговото освобождаване свои колеги – авторитетни имена и доказали се професионалисти, в присъствието на членовете на Контролната комисия на СБХ Никола Енев, Вихра Огнянова, Стоил Мирчев, Аделина Филева, Райнис Гелов?

Надяваме се, че от този текст става ясно къде се коренят проблемите и кой носи отговорността. А Съюзът на българските художници, претърпял много по-сериозни колизии и сътресения в своята 100-годишна история, ще продължи да работи за интересите на всички български художници от всички области на визуалното изкуство както и досега.

P.S. Ако някой все пак желае да научи повече подробности за психическия тормоз над служители на СБХ, би могъл да поиска контролиран достъп до протокола от заседанието, на което тези служители по настояване на УС и КК споделят изключително нелицеприятни факти. Ние сме убедени, че не е редно да публикуваме тук техните изказвания, защото това би излязло извън всякакви етични и морални норми, затова не го и правим! Опитваме се да запазим достойнството на всички, а най-вече – на Антон Стайков!