На редовна сесия за прием в СБХ бяха приети 96 художници и критици! 

Сесия за прием на нови членове в СБХ се провежда на всеки две години. След разглеждане и обсъждане на портфолиата в съответната секция одобрените кандидатури се представят пред Управителния съвет.

Новоприетите художници се разпределят в 15 секции: „Живопис“ (37), „Скулптура“ (8), „Секция 13“ (8), „Текстил“ (7), „Керамика“ (6), „Монументални изкуства“ (5), „Графичен дизайн“ (5), „Графика и илюстрация“ (4), „Сценография“ (4), „Дизайн“ (3), „Критика“ (3), „Карикатура“ (2), „Бижута“ (2), „Дърворезба“ (1), „Комикс“ (1). Няма прием на нови членове в секция „Рекламен дизайн“ и „Реставрация“.

+++

Уважаеми колеги, списъкът с имената на новоприетите, както и важна административна информация ще намерите тук: