На 5 и 6 юли СБХ бе домакин на международна работна среща на екипа по проекта Artcrelief. Седем организации от Естония, Гърция, Кипър, Италия и България работят по създаването на образователна онлайн платформа за бизнес обучение за художници и творци от всички сфери на изкуството и професионалисти в областта на културата.

+++

Повече за проекта Artcrelief можете да прочетете

тук