Галерия (10)

Период на провеждане
1.04.2021 – 31.03.2023

Програмата „Ера­зъм +“ на Европейската комисия финансира образователни проекти за хора на възраст 26-60 години, които вече са завършили образованието си и са извън учебните заведения.

Целта на ArtCRelief е изработването на обучителна онлайн платформа (включително на български език), насочена към творци от всички изкуства и професионалисти в управлението на културни инициативи, за да ги подпомогне в развиването на техните бизнес умения в новите условия на криза и онлайн представяне на тяхната продукция.

Включването в онлайн обучението ще бъде безплатно.

За екипа на СБХ участието в проекта ArtCRelief е вълнуващо и предизвикателно, защото е съвсем нов тип дейност за организацията и привидно не е пряко свързана с нейните основни ангажименти. Но именно с реализация на това начинание СБХ ще подпомогне своите членове, които искат да учат, да развият дигиталната си култура, да научат как да реализират изкуството си онлайн, да намират финансиране, какви бизнес практики да прилагат, да обменят информация и да си сътрудничат с колеги и т.н.

 

ArtCRelief продължава две години и ще приключи в края на март 2023.

СБХ бе поканен да участва като партньор на естонската организация Mittetulundusühing Forwardspace, която е бенефициент на проекта. Другите партньори са: от Гърция – University of Patras (UPatras) и Balkan Institute of Entrepreneurship (Balkien); от Италия – Itinerari Paralleli (IP) и Impresa Sociale Società Cooperativa (Ulis); от Кипър – GrantXpert (GX). Някои от участниците са професионалисти в образователните методики, в програмирането на онлайн обучителни уебсайтове, в управлението на проекти по програма „Еразъм +“. Други, в това число и СБХ, са привлечени като асоциации на хора с творчески професии, които именно са целевата аудитория и бъдещите „ученици“, които ще използват образователната платформа, за да ги подпомогне в реализацията на тяхното изкуство.

Образователната платформа е насочена към творци от всички изкуства, не само към художници. Затова се обърнахме за сътрудничество към по-опитните в европейски проекти професионалисти от младата и авангардна организация Българска музикална асоциация (БМА). Тяхната приятелска подкрепа продължава до приключване на проекта през 2023.

+++

Първият етап от дейностите по проекта включваше анкети с представители на творческите професии и професионалисти в културния сектор; проучване на проблемите пред творците в кризисната ситуация в конкретната държава, техните конкретни нужди от познание, нагласите им към обучение и др. Също така бяха взети предвид и политиките на съответните правителства към творците от публичния и независимия сектор, медийното отразяване на проблема с рязката промяна в статуса на културния сектор и проблемите пред творците, както и обществените нагласи.

Последва етап на обработването на докладите от проучванията, обобщаване на целите и подготовката за създаване на образователното съдържание, проект на програмистите и т.н.

+++

Втората международна работна среща се проведе в Рим на 8-9 ноември 2021. Партньорите обсъдиха планираното съдържание и функционалностите на образователната платформа. Образователното съдържание е разделено на 7 модула:

1.     Принципи на предприемачеството и стартиране на бизнес/социално предприемачество

2.     Стратегическо планиране, бизнес модели, сътрудничество и създаване на синергии (съвместно действие с по-голям ефект от действията на отделните партньори), клъстериране (създаване на групи), работа в мрежа, връзка със социалния контекст и др.

3.     Културен маркетинг, използване на комуникационни технологии за целите на разпространение и промотиране.

4.     Дигитализация на културата; нови форми на културни практики

5.     Бизнес планиране, финансово планиране, финансиране и набиране на средства (Важно е да се разбере разликата между тези понятия и да се определят съответстващи подходи).

6.     Развиване на меки умения (Softskills) – това са уменията, които характеризират отношенията с други хора; черти от поведението, характера на човек, език, начин на комуникация, управление на хора и задачи, лидерство и т.н.

7.     Управление на проекти, управление на риска и писане на предложения за финансиране.

Образователната платформа ще бъде представена на специално организирано събитие в СБХ. Очаквайте актуална информация.

Работният уебсайт на проекта с текст и на български език е тук.