Фестивалът на съвременната българска керамика / 2023 ще се проведе от 25 април до 12 май 2023 в СБХ – Шипка 6, зала 2.
До 25 март 2023 всеки кандидат трябва да изпрати формуляр и дигитални снимки на всяка творба.

Специално участие: Ивана Енева и Иван Кънчев

Условия за участие

 • Фестивалът е отворен за участие към всички артисти, работещи с керамични материали. В модерните и концептуални търсения се допуска използването на алтернативни третировки и материали с цел представяне на авторска концепция. Не се допуска използването на студена декорация върху керамиката.
 • Всеки автор може да се представи с до три творби, авторски оригинали, създадени в последните три години.
 • Всеки автор участва във фестивала само с журираната творба.
 • Всеки кандидат трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регистрация (виж по-долу).
 • Кандидатие трябва да изпратят дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, формат .jpg, резолюция 300 dpi. На всеки файл с изображение да бъдат отбелязани на латиница: име на автора, име на творбата, размери на творбата, година на създаване. Ако творбата изисква специфично експониране, да се приложи допълнителна схема за начина на подреждането й.
 • Формулярът и дигиталните изображения могат да бъдат изпратени по електронен път на festival-2018@abv.bg 
  или на адрес: СБХ, секция „Керамика”, ул. „Шипка” 6, София 1504.
 • Всеки автор, селектиран за участие, трябва да представи лична черно-бяла снимка, кратка автобиография и подкрепящ текст или творческа концепция, които ще бъдат използвани за каталога към изложбата. 
 • Участниците поемат сами разходите по транспортиране и застраховкa (ако има такaва) на творбите до посочения адрес и обратно.
 • Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по време на транспорта и след изтичане на изложбата.


+++


Срокове и дати

 • Фестивалът ще се проведе от 25 април до 12 май 2023.
 • Всеки желаещ да участва трябва да изпрати попълнен формуляр и дигитални снимки на всяка творба до 25 март 2023.
 • Петчленно селекционното жури преглежда кандидатурите и извършва селекцията до 27 март 2023. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в оригинал в залата на изложбата.
 • Селектираните творби ще се приемат на 21 април 2023 в зала 2, „Шипка“ 6.
 • Връщане на творбите – 13 май 2023.

+++

Такса за участие

 • Студенти – 25 лв.
 • Членове на СБХ – 30 лв.
 • Нечленове на СБХ – 35 лв.
 • Чуждестранни гости – 50 лв.
 • Таксата може да бъде платена в счетоводството на СБХ или по банков път:
  Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски“
  BIC UNCR BGSF
  IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26
 • Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.

+++

Награди

 • Награда за цялостно представяне
 • Награда за млад автор до 30 години
 • Награди на институт, галерия, фирма или организация

Наградите се определят от петчленно жури, съставено от изявени творци и изкуствоведи. Вотът на журито не подлежи на промяна.

+++

Формуляр за участие можете да изтеглите от 

тук