Базата на СБХ в Балчик е най-комфортната и съвременна база, с която разполагаме днес. Едно прекрасно място за работа и отдих.
Очакваме ви през август и септември! 


+++

Цени за периода 1 юли – 15 септември 2022

 • Стая без ателие 
  за членове на СБХ
  90 лв. 
  за нечленове
  102 лв. 

 • Стая с ателие
  за членове на СБХ         
  105 лв.
  за нечленове                 
  114 лв.


+++

Детайли и резервация

Женя Вълчева

accounting@sbh.bg
+359 (0) 2948 37 42

София, ул. „Шипка“ 6, ет. 4
Съюз на българските художници

+++

За базата

Повече в текст и фотографии можете да разберете 

тук