- | СБХ, Шипка 6, 1 C
Галерия (4)

Живопис

Изложбата на Васил Вълев не е ретроспективна, макар че всяка изложба на художник, който вече няма да рисува, е такава. И след една година откакто той си отиде, това е по-скоро поредната среща, поредният имагинерен диалог с художника – без сложни концепции и патетика, а с топлина и откровеност каквато камерното пространство на залата предполага. Да, картините на Васил Вълев материализират топлото и буквално, и метафорично. Те са искрени и неподправени истории за хора и цветове, разказани не назидателно и високопарно, а с доброта и доверие към зрителя.

Представените маслени работи, акварели и рисунки са предимно от ателието на художника. Този сегмент от обемното му творчество представя живописно­­-емоционалните пластове в произведенията, амалгамата от идеализирани реалности и наративи.