- | Извън СБХ
Галерия (7)

„Изходи: упражнения 2024“. В Hostgallery, София

откриване: 1 май, сряда, от 18:00 до 20:30 ч.

Изложбата ще бъде открита от проф. Боян Манчев д.н.

Неочакван завой и изход от традиционните за Венцислав Занков през последните десетилетия дейности в областта на живописта и скулптурата като опити за намеса във и/или като коментар на „социалното“ е най-новата самостоятелна изложба на автора.
„Изходи: упражнения 2024“ предлагат един път, по който един скулптор е използвал дигитални технологии в свободното си време, и се състои от две части – изследователски и творчески етап, и реализация на търсенията, селектирани и показани като художествена изложба.

Експозицията се опира на

възможностите на цифровизацията за нестандартно създаване на произведения на изкуството

– двуизмерни и триизмерни, като съдържа две серии творби, един дигитален автопортрет от 100 образа и една компютърна визуализация – анимация във видео и фото формат на структури на тема „Някъде в пустинята на Катар“.
Серията „Упражнения за лява ръка“ съдържа дигитална фотография без обектив – 22 движения, времево отразени като статичен образ; 22 времеви записа като абстрактна графика.

Венцислав Занков / от серията „Упражнения за лява ръка“Серията „Упражнения за дясна ръка“ показва обемни 3D проекти за водопади и архитектурни/скулптурни обекти за публично или открито пространство, изразяващи се в 3D принт на 10 запечатани мимолетни жеста, създаващи хаос, който през дигиталните технологии се преобразува в пластичен конструкт и обект, способен в променен мащаб активно да присъства в градска среда или в пустиня.

Венцислав Занков / от серията „Упражнения за дясна ръка“В изложбата е включен и непоказван автопортрет, наречен „100 пъти“ (от 2013), който представя единичен дигитален образ на Занков, събран от 100 дни. Наслагване на моменти в образ, който материализира, като обобщава и събира изминало време (в случая 100 дни) в едно цяло, в което спецификата на момента се претопява в общата тенденция и състояние на обработения период време. Показва се конкретният резултат, който може да се тълкува като автопортрет на 100 дни лицето на Венцислав Занков или като портрет на 100 дни време.

В изложбеното пространство зрителят може да се потопи във видеотур (обиколка) на проектните структури, както и в 360-градусова видеопанорама с творбата „Някъде в пустинята в Катар“ – компютърна анимация, видео и фотовизуализация на група от 10 монументални структури за проект за пустинята в Катар.

Изложбата на Венцислав Занков предполага и предпоставя интерес към използване на дигиталните технологии и тяхното експериментално, нестандартно, простичко творческо и изследователско интерпретиране в областта на визуалните изкуства.


+++


Венцислав Занков за изложбата:


„Като записи на времето Проектът касае взаимоотношението между физическото движение като човешки жест, създаващ и ритъм, и хаос, и неговото материализиране в образ и в обект чрез дигиталните технологии във физическа и/или симулирана реалност. Изследва една от възможностите да се кондензира време, като се запечата в единен пластичен образ, при който психологическото въздействие като краен резултат няма нищо общо с прихванатите отделни емоционални състояния.“


+++

Адрес

Hostgallery, София
бул. „Акад. И. Е. Гешов“ 102, вътрешен вход
Точната локация можете да видите

тук