- |
Галерия (3)

Изложбата на Любен Фързулев (Костов) е ретроспекция на личното му творчество, ограничена в рамките на една година - 1989. Именно в този кратък период той създава емблематичните си произведения Движеща се дървена машина за ръкопляскане, Движеща се дървена машина „Червеният стол“ и още движещи се дървени машини - „Строго секретно“, „Голгота“, „Пробуждане“, „Триединство“, „Бягство в Египет“, „Време“. 

По-долу следва текстът, съпътстващ изложбата, в който авторът описва подробности от съдбата на всяко произведение:

1989 година

- Самостоятелна изложба в галерия “Градска градина” в град Плевен с живопис и Движищи се дървени машини: Машина Време; Машина за рисуване; Машина “Бягство в Египет”.

- Направа на Движеща се “Дървена машина с половин женски манекен”.

Показана на: пленер “Художествен спектакъл” през месец май в град Търговище.

Размери - 380/70/60 см

Материал - дърво, женски манекен, камък.

Показва:  Дървен паметникq направен от дънер с диаметър 45 см и височина 300 см.  На воденичен камък е изправен вертикално дънер. Върху него се намира долната половина на женски манекен обърнат с краката нагоре. В долната част на дънера има дървена ръчка, цевни предавки и оси до основата на манeкена.

Начин на действие: При завъртане на дървена ръчка се задейства система от цевни и зъбчати предавки, които завъртат маникена около вертикалната ос в една или друга посока според желанието на зрителя.

Идея:  Паметник на вярната жена.

Унищожена.

- Участие в национална художествена изложба “Малък формат” в град Сливен - живопис.

- Направа на Движеща се Дървена машина “Пробуждане”

Размери - 900/1500/800 см 

Материал - дърво, въже, бронзови звънци.

Показана на:  В тревната площ на Водната каскада в град Плевен през месец юли - спонсор ИЗОТ сервиз в град Плевен и Общински съвет за култура.

Показва: Проекция на куб от четвъртото измерение в третото измерение. Тази проекция представлява два куба един в друг със свързани ъгли.

Начин на действие:  Централната част представлява дървен куб със страни 200/200/200 см, в който се намира друг дървен куб със страни 100/100/100 см. Ъглите на двата куба са вързани с въжета. Те са завързани на четири греди на височина 400 см. В малкия куб се намират бронзови звънци. На десет метра от кубовете има дървен пулт с пет дръжки, които чрез въже, опънато на макари, са свързани с бронзовите звънци. Зрителите дърпат една или друга дръжка и се получава мелодия.

Идея: Събуждане на хората от третото измерение чрез куб, пришълец от четвъртото измерение.

Унищожена.

- Направа на Движеща се дървена машина “Голгота”.

Размери -  900/450/280 см.

Материал - дърво, въже, гипс и кукли.

Показана на: пленер “По реката” през месец септември 1989 г. в центъра на град Благоевград; Самостоятелна изложба с дървени машини на улицата пред Кукления театър в град Плевен през месец април 1990 г.

Показва: Символичен кентавър, от гърба на който излизат три пилона, на чиито връхове са завързани три кукли.

Начин на действие: При завъртане на ръчка се задвижва система от макари и зъбчатки, чрез които се завъртат куклите, поставени в най-горната част на машината.

Идея:  Показана е идеята за Триединството. След като “Бог, Син и Дух” са в единство,  кой ги ръководи? Кой върти ръчката?

Унищожена.

- Направа на Дървена конструкция “Горящият кон”.

Размери - 920/1700/320 см.

Материал - дърво и въже.

Показана на: Живописен пленер в град Мадан през месец септември. Запалена през нощта на закриване на пленера.

- Направа на Инсталация “Запазено за Любен Костов”.

Показана на: Изложба “Земя и небе” на покривната тераса на галерия “Шипка” 6 в София през месец октомври 1989 г.

Размери 170/1000/700 см.

Материал - дърво, въже и стар стол.

Показва: Ограден правоъгълник с дървена ограда висока 170 см без пролуки в нея. Вътре,  в центъра е поставен стол с надпис “Запазено за Любен Костов”.

Идея: изкуших се от мисълта да имам запазено място само за мен в галерия ”Шипка” 6 и да мога да показвам каквото си искам и когато си искам /да не забравяме, че до това време за всички изложби се изискваше разрешение и обезателно се назначаваше жури, без значение дали изложбата е обща или самостоятелна/.

- Направа на Движеща се Дървена машина “Строго секретно”.

Размери 460/1500/500 см.

Материал - две табли от брачното легло на баба Ивана, дървени колела от каруците на дядо Кольо, бъчва - издялана от цял дъбов дънер (100/150 см), търмък, вили, дървена зимна шейна за каруца, дървен ръчен стан, въже, синджир, ок на каруца, главини на колела от каруци и счупена кошница.

Показана на: Направена и показана в село Стефаново през август 1989 г.; Изложба “Земя и небе” на покривната тераса на галерия “Шипка” 6 в София през октомври 1989 г.; Показана на тротоара пред Археологическия музей в София през декември 1989 година;   Самостоятелна изложба на улицата пред Куклен театър в град Плевен през април 1990 г.;   На самостоятелна изложба във Френски културен институт през месец октомври 1992  година, беше показано само едно волско колело, останало от нея.

Начин на действие: Състои се от две части. Предната е подобие на влекач, а задната машина е подобие на летателен механизъм с крила. Зад бъчвата на летателната машина има седло, на което се сяда. На бъчвата отзад има дървени дръжки, чрез които тя може да се върти на 90 градуса. Бъчвата е свързана посредством два синджира с предния влекач, така че когато се върти бъчвата, се върти и горната част на влекача заедно с вилите. На долната част на седлото има дървен педал, който се натиска с десния крак постъпателно. Посредством ексцентрик педалът е свързан с дървена перка (120 см), която се върти и се намира отдясно на седналия.

Идея: иронизиране на военолюбците.

Унищожена: Оставена на съхранение в двора на Кукления театър в град Плевен, през студената зима на 1991 г. е изгорена за отопление от недобросъвестни съседи. През пролетта беше останало само едно волско колело. Това колело го подарих през 1992 г. на Филип Зидаров. То е част от екстериора на неговата вила.

- Направа на Движеща се дървена машина “Червеният стол”

Размери - 300/160/160 см.

Материал - дърво, ръка на манекен и капроново въже.

Показана на: Изложба “11.11” в град Благоевград през ноември 1989 г.; Самостоятелна изложба на улицата пред Кукления театър в град Плевен през април 1990 г.

Показва: Голям червен стол, от едната страна на който вместо облегалка за ръка има ветропоказател.

Начин на действие: Преди да седне на стола, Червения човек трябва да насочи ветропоказателя в необходимата посока. Завъртането на ветропоказателя (ръка от маникен), намиращ се в най-горната част на машината, се извършва посредством ръчка,  която задейства цевни предавки, оси и зъбчати колела.

Идея: Най-големият Червен човек (разбирай комунист - машината е правена по време на тоталитаризма) трябва да седне на най-големия червен стол. Но практически нито един човек не може да стигне до огромната седалка и столът е неизползваем.

Унищожена.

- Хепънинг с Дървена кинетична инсталация “Падане на член I” и Движеща се дървена машина “Строго секретно” на тротоара пред Археологическия музей в София (кръстовището на улиците “Съборна” и “Леге”). Спонсор - ЦК на ДКМС.

Дървена кинетична инсталация “Падане на член I” (отнася се за Член I от Конституцията на Н.Р.България - за водещата роля на Българската комунистическа партия)

Размери 5/1000/300 см.

Материал - дърво

Идея - на тротоара са наредени 1354 дървени плочки с размери 5/4 см във формата на цифрата 1. Бутаме първата плочка. Тя бута втората, втората - третата и т.н., докато падне и последната. С това действие символично пада цифрата 1.

- Участие в изложба “Експеримент” в галерия “Градска градина” в град Плевен, спонсор Издателство “ЕА” от град Плевен. Показване на Дървена кинетична инсталация “Падане на член I”.

- Направа на Инсталация “Агресия”.

Размери 200/200/50 см.

Материал - дърво, желязо и гипс.

Показана на:  изложба “Експеримент” и е посветена на Събитията в Румъния през декември 1989 г.

Унищожена.

- Направа на Движеща се Дървена машина “Триединство”.

Размери 10/ 140/ 160 см.

Материал - дърво, платно и боя.

Показана на изложба “Експеримент”.

Начин на действие: Посредством ръчка зрителят задвижва седем дървени зъбчати колела с различен диаметър. Те са конструирани така, че ъгловата скорост на първото е равна на ъгловата скорост на последното. На двете крайни зъбчати колела има два дървени палеца на равно разстояние от центъра на колелата. Също такъв палец има и на дъската, разположена в горната част на машината - пак на същото разстояние от центъра, както при колелата. Трите палеца са свързани с летви и образуват равностранен триъгълник. Със завъртане на ръчката се завърта и равностранният триъгълник, понеже трите му върха са на еднакъв ексцентрик. Зрителят може да композира както иска триъгълника и дъската спрямо машината.

Идея: Кой движи Триединството и движи ли се то?

Собственост на автора.

- Направа на Движеща се Дървена машина “Бягство в Египет”.

Размери 400/320/200 см.

Материал - дърво, въже, маникени, плат.

Показана на: Самостоятелна изложба в галерия “Градска градина” в град Плевен през май 1989 г.; Национална младежка изложба в галерия “Шипка” 6 в София рез юли 1990 г.;  Части от машината бяха показани на самостоятелна изложба във Френския културен институт през октомври 1992 г. в София.

Показва: Правоъгълна дървена рамка, символизираща театрална сцена. В нея са поместени седнала върху магаре жена с дете в ръцете. Отворена врата и мъж зад нея.

Начин на действие: В лявата част има два дълги лоста, които се дърпат един към друг, а после се отдалечават един от друг. Те имат ход около 80 см. При първото действие, магарето с манекена се задвижва наляво и стига до вратата. Вратата се отваря. Мъжкият манекен се издига нагоре. Завесата от шнурове се изтегля в дясно крайно положение. При второто действие фигурите се връщат в изходно положение.

Идея:  Движението по точно определен път за отиване и връщане символизира предопределеността на събитията в нашия свят.

Унищожена.

- Направа на Движеща се Дървена машина “Време”.

Размери 300/200/270 см.

Материал - дърво, тухли, камък, гипс и въже.

Показана на:  Самостоятелна изложба в галерия “Градска градина” през май 1989 г. в град Плевен; Самостоятелна изложба във Френски културен институт в София през октомври 1992 г.; Международно биенале за съвременно изкуство в Инстанбул, Турция, през октомври-ноември 1992 г.; Показана в Софийска градска художествена галерия през 2003 и 2010 г.

Показва:  Паметник от тухли с бюст на него. В подножието на паметника /висок 80 см/ има още пет бюста. Зад паметника има часовников механизъм от дърво /висок 300 см/. От часовниковия механизъм излиза летва, която виси над паметника. На нея има каменна тежест, която виси точно над бюста.

Начин на действие:  Дървен часовников механизъм е задвижван от петдесет килограмов камък за тежест. Махалото е дълго 200 см. Часовниковият механизъм работи около 90 минути, след което тежестта трябва да се вдигне отново. На всеки 45 минути най-голямото колело /с диаметър 110 см/ извършва една обиколка. Пред часовника има паметник от тухли, на който се поставя гипсов бюст. Над бюста виси каменна тежест, която е завързана за въже, навито на макара. Макарата чрез пусков механизъм е свързана с най-голямото колело. То при всяка своя обиколка освобождава пусковия механизъм и камъкът, падайки, счупва бюста. След това чрез макарата се навива въжето, камъкът се вдига и застопорява.  Поставя се нов бюст и отново се повтаря цикълът.

Идея: Човешката слава е единствено подвластна на времето. То казва кой ще остане в историята и кой не.

Откупена от Софийска градска художествена галерия

- Направа на Движеща се “Дървена машина за ръкопляскане”.

Размери 200/200/250 см.

Материал - дърво, въже.

Показана на:  Самостоятелна изложба в галерия “Градска градина” в град Плевен през май 1989 г.; Международно биенале на хумора в град Габрово през юни 1989 г.;  Самостоятелна изложба във Френски културен институт през октомври в София;  Мeждународно бианале за съвременното изкуство в Инстанбул, Турция, през октомври- ноември 1992 г.

Показва: Три дървени фигури, облак над тях и пред тях, на разстояние 150 см, малък подиум /50/50/20 см.

Начин на действие: Зъбчат дървен механизъм се задвижва от каменна тежест.   Посредством манивела и дървен съединител,  механизмът се навива,  след което съединителя се отпуска и машината е готова за действие. Спусъкът се намира в малък подиум , на който зрителят трябва да стъпи. Тогава механизмът се задейства и дървените фигури започват да ръкопляскат, да кимат с глави наляво и надясно, а зад тях едно дървено облаче извършва кръгови движения.

Идея:  Каквато и реч да изнасяте пред дървените фигури, те все ще ви ръкопляскат. Изразяване на единодушното съгласие на народа към народните ръководители /машината е правена по време на тоталитарната власт, оказа се, че същото е валидно и за демократичната власт/.

Спечелила наградата на публиката на Международното бианале в град Габрово.

Подарена на Дома на хумора в град Габрово.

 - Участие в национална художествена изложба “Ястребино” в град Търговище - живопис.

- Участие в изложба “Земя и небе” на покривната тераса на галерия “Шипка” 6 в София

- Участие в национална Младежка изложба в галерия ”Шипка”6 в София с движеща се ”Дървена машина за рисуване”.

- Участие в пленер “Художествен спектакъл” в град Търговище.

- Участие в пленер “По реката” през септември в центъра на Благоевград.

- Участие в пленер в град Мадан през септември.

- Участие в Изложба “11.11” в Благоевград

- Участие в акция на тротоара пред Археологическия музей в София /кръстовището на улица “Съборна” и улица “Леге”/. Спонсор - ЦК на ДКМС

Приет за член на Съюза на българските художници в секция “Живопис”.

Библиография за 1989 г. :

- Вестник “Пулс” от 17 януари, Димитър Грозданов, “Пътуването като изпитание”.

- Вестник “Пулс” от 28 февруари, “В търсене на третото лице”.

- Списание “Изкуство”, Борис Климентиев, “Самодвижение на жанра”.

- Списание “Изкуство” брой 1, “По повод ОХИ “Пейзаж” във Видин.

- Вестник “Пулс” от 25 април, Диана Николаева, “Не подробностите...”.

- Вестник “Пулс” от 26 декември, Весела Радоева,  Мария Василева, “Какво е това нещо?!”.

- Вестник “Септемврийска победа” от 4 май, Димитър Стойков, “Асоциация за доброто”.

-Вестник “Септемврийска победа” от 16 май, Димитър Грозданов, “Парадоксите на истината”.

- Вестник “Стършел” от 26 май, Йордан Попов.

- Списание “Изкуство”, Диана Попова, “Ястребино 89”.

- Вестник “Септемврийска победа” от 11 юли, Мариана Грънчарова, “Пробуждане”.

- Вестник “Народна култура” от 16 юни, Димитър Грозданов, “Двете измерения на смеха”.

- Вестник “Септемврийска победа”от 27 юни, Вера Стефанова и Валери Какачев.

- Вестник “Пулс”от 27 юни, Диана Попова, “Златен ли е “Златният Езоп”.

- Вестник “Пулс” от 19 септември, Мария Василева.

- Вестник “Пулс” от 5 декември, Диана Попова, “Вън и извън системата”.

- Вестник “Септемврийска победа”, Антон Кафезчиев, “Сред майсторите на портрета”.