Художествен проект по повод липсата на универсален модел.

25 февруари –  7 март 2020
Зала „Райко Алексиев“, СБХ

Откриване 18:00
По време на изложбата залата ще бъде отворена само от 18:00 до 21:00

+++

„Това е“ е съставен от няколко инсталации и анимирана фотография, които функционират заедно и подлагат на дебат теми в основата на взаимодействието между общество и изкуство.

В един етап от развитието на западната цивилизация изкуството попада от храма директно в палата. Така не само неговата тема, сюжет и поетика се променят, променя се модалността на възприятието и отношението. Още тогава и по този начин започва подмяната, тя неизбежно се превръща фактически в основен халт в хронологията на Запада. Това е вероятно и пробойната, която оставя Европа като културен проект овакантена, куха. Историческият процес на подмяната обрича тази цивилизация на липса на визия, на модел заради отсъствието на човека от нея. В европейската култура, в западното изкуство е пренаселено с образи и отражения, проекции, сенки и проявления, но го няма човека като носител на стойността, на духовното. Като негов център.


Проектът коментира подмяната на:

неставащото с неставащо,

кавалетното с просто вятърничавото,

студена с топла светлина,

духовното, стойността – подменена, святото - подменено,

изборът между едно и друго,

подменен с избор между едното и същото с опаковка, без алтернатива,

но и без от сетива да търси истинския избор, различното.

Измежду чакрите на глупеца в унеса на последните цикли на историята се завъртя либералното безгрижие. Освобождаването на съвестта, освобождаването от вина заеха основни роли като в терапевтична сесия на макрониво образите избавиха Европа от кошмарите й, едновременно с това от ролята й, от отговорност, от отчет.

Ето че отново поставяме въпрос извън приличното: Къде е изкуството? Какви визуални проблеми решава? Може ли всичко да е вярно и да я няма алтернативата, либералното „да=не“. Може ли да няма алтернатива на стойността, на верификацията…? Всичко („да=не“) може, минава.

Решава ли се през видимото нещо съществено?

 

Д-р Гатев / Й. Панчев