- | Извън СБХ
Галерия (12)

Представена за първи път от 10 до 26 май в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

галерия „Аросита“, София

В пътуващата самостоятелна изложба „Красотата и надуваемата играчка“ Стоян Илев представя серия живописни творби и обекти, в които вплита сложна сетивна конфигурация от цветове с известни визуални препратки. Обединяващите елементи в динамичния визуален поток са жената като знаков образ и надуваемата играчка – фламинго, които са представени в изложбата като цветна еуфорична амалгама, свързана в съгласувана система от графични, експресионистични и поп елементи.

Стоян Илев / AфтЪRNiC0laS CoИПЕЛЛИchtenЩАйнspartИ, акрил, 105 х 130От дистанцията на времето авторът преформулира естетическата категория за „красота“, но не като понятие, а чрез нейното визуално преживяване и преекспонираност до необузданата сила на естествения разпад. Техниката наподобява „глич“ в екранно поле, но се откриват ясни аналогии с оригиналните произведения чрез механичното

пренасяне на фрагменти от цитати от класическата и модерната живопис.
Всички тези преобразувания и съчетания са безсилни в момент, в който необузданият импулс надделява като опит за преосмисляне на историческото наследство на отминали епохи. Авторът ни представя една своеобразна визуална програма, чрез която внушава нов прочит на конкретните настроения на отминалото време със съвременно звучене и новаторски вкус.

Биляна Цанова

+++
б.р Изложбата ще гостува от 1 – 16 септември 2022, галерия „Неси“, Бургас
Точната локация на галерията вижте


+++

За автора

Стоян Илев е роден през 1988 в Бургас. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Живопис“ през 2012 при доц. Иван Узунов. Доктор, специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство – Живопис“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018. Асистент към катедра „Живопис“, Факултет Изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, от 2019. Научните му интереси и изследвания са позиционирани в прибоя между класическите живописни техники и съвременните дигитални медии.

Член на СБХ от 2022.