- | Извън СБХ
Галерия (20)

или съвременно изкуство в НАИМ при БАН

в Национален археологически институт с музей, София
откриване: 18 юли, вторник, 18:00

Куратори: Станислав Памукчиев, Петер Цанев, Иван Кънчев

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките, в партньорство с Национална художествена академия и Съюз на българските художници, имат удоволствието да Ви поканят на временната изложба „Съдът вместилище – защитено време“, своеобразен диалог между съвременно изкуство и Археология.


+++


Участници: Валентин Господинов, Емил Бачийски, Емил Попов, Захари Каменов, Зиятин Нуриев, Ивайло Аврамов, Иван Кънчев, Иван Русев, Кирил Кузманов, Красимир Русев, Митко Димитров, Оливия Михалтиану, Павел Койчев, Петер Цанев, Роберт Цанев, Свилен Блажев, Станислав Божанков, Станислав Памукчиев, Стоян Дечев, Цветослав Христов


+++

доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ-БАН за изложбата

„За мен е удоволствие да предоставя част от пространството на музея за художествена изложба. Съвременните творби се вписват естествено в музейния интериор и допълват естетиката, към която се стремим. Същевременно музеят е тълкуван като съд – съхранител на историко-социалната и културно-духовната памет на нацията. Надявам се изложбата да привлече при нас ценителите на съвременното изкуство“. 


+++

проф. Станислав Памукчиев

„Тематичният и естетически обхват на изложбата, по своя първоначален замисъл, търси вдъхновение и творческа енергия от дългата историческа и духовна памет на човечеството, като настоява за онези извечни ценности, които стоят устойчиво в психичната и духовна архитектура на човека от изначалното време до днес“. 

+++


Творческите решения и интерпретации на изложбата изследват

връзките и отношенията материя – култура, утилитарно – свещено, историческо време – вечност.

Проследяват пресечни точки между функционално – приложно, ритуално – мистично и митологично – духовно.

Поканените художници работят успешно в тази проблематика. Символните знаци и кодове от праистория, античност, средновековие са тяхна дълбока мотивация и вдъхновение за творчески решения, за намиране на духовни опори в архетипната и духовна памет на човечеството. Откриването на кодове на родова принадлежност и идентичност, на навлизане и познаване структурите, които дълбинно определят личността, са креативната енергия на колективно заявена творческа платформа.

*Почетно участие в изложбата има проф. Венко Колев – знакова фигура за българската керамика, която формира своята естетика, като изцяло черпи от пластовете археология и културна история.

Венко Колев / Свещник, 1968, червена глина, глазура


+++

Изложбата ще бъде отворена за посетителите на музея от 19 юли до средата на м. декември 2023 г. в Централна зала и в Галерията на НАИМ – БАН.


+++

Проектът се реализира с финансовата помощ на Министерството на културата, програма за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства, Национален археологически институт с музей при БАН, „Медиа Въпреки“ ООД и Сдружение за изобразително изкуство „Съдът – смисъл и форма“.

+++


Партньори по проекта са Национален археологически институт с музей при БАН, Национална художествена академия, Съюз на българските художници, Българско национално радио, програма „Христо Ботев“, Българска национална телевизия.

За допълнителна информация: Дияна Запрянова
мобилен: 0876500091, E-mail: diana@boostup.bg

 

 Фотографии от откриването: Ани Петрова

+++

Каталог „Съдът вместилище – защитено време“