- | Извън СБХ
Галерия (7)

90 години от рождението на проф. Иван Кирков

галерия „Интро“, София

Изложбата „Свободна зона / Джаз“ е посветена на проф. Иван Кирков. Тя е продължение на експозицията, представена в галерия „Интро“ през януари 2022 по повод 90 години от рождението на художника. Идеята е да се припомни значимостта на Иван Кирков, който чрез изкуството, творческите си възгледи и преподавателската си дейност в Националната художествена академия формира много имена в българското изкуство. Изложбата отразява

влиянието на таланта му върху следващите поколения.

През 2023 обединяващата тема е „Джаз“. Музиката, основана на импровизацията, е основен мотив в творчеството на Иван Кирков. Акцент в експозицията е неговата картина, посветена на Ела Фицджералд.

+++


Участници

Божидар Бончев, Вихрони Попнеделев, Георги Цачев, Греди Асса, Камен Танев, Катрин Томова, Моника Найденова, Ралица Стоицева, Румен Читов, Светла Радулова, Стели Грънчаров.+++


Изкуствоведът Филип Зидаров за Иван Кирков: 

Иван Кирков беше от онези творци, чиято вътрешна и донякъде външна свобода не се поддаваше на ограничения. Но той имаше още едно, особено ценно качество – защитаваше свободата на своите млади съмишленици и с всички сили ги предизвикваше да открият собствената си „свободност“ като художници и като личности. Тъкмо това беше създаваната от него „свободна зона“. Затова и заглавието на настоящата изложба в галерия „Интро“ отговаря точно на духа на значимите моменти от артистичното формиране на участниците в нея. Никой от тях не е студент или пряк ученик на професора, но всеки един в един или друг момент е изпитал влиянието от познанството, удовлетворението от непосредствения контакт или признание заради поощрението. И всеки се е усещал променен и обогатен от тази връзка. Тази изложба е скромен образ на почитта към Иван Кирков от страна на част от „свободните“. Експозиция, в която той без свое участие присъства.

Програмата на галерия „Интро“ се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.+++

Адрес

галерия „Интро“, София
ул. „Цар Самуил“ 28

Точната локация на галерията можете да видите

тук