"В нас и извън нас - хаос, насилие, мизерия, съмнение и... илюзия, че някой някъде търси спасение в живота на картината...

Там някъде Горе,

а може и долу, всъщност Там няма горе и долу... Някой преди нас е стигнал и ни очаква.

Бавно или бързо, рано преди да съмне или късно след залеза - все някога ще стигнем. 

Момчета, не бързайте, имаме много работа!

Мястото ни е запазено - парцел Х, алея...

На добър час!"