- | СБХ, Шипка 6

Гостуваща изложба на студенти от модул „Керамика и стъкло” от НБУ и университета „Томаш Бати” в Злин, Чешка република

Двата университета си разменят успешно студенти в тези две специалности по програмата „ЕРАЗЪМ” и непрекъснато задълбочават своите контакти. В тази изложба са показани творби на български студенти, провели стаж в Чешката република, и на чешки студенти, които са тук, в НБУ, по програма „ЕРАЗЪМ”, заедно с останалите студенти от модул „Керамика и стъкло”.

Изложбата има за цел да покаже постиженията на студентите в този модул, който е сравнително нов в НБУ и вече има своите добри резултати.