Галерия (5)

Изложба на Иван Томанов

Заглавието СИМУЛАКРУМИ  ( от лат. подобие) отразява насоченото внимание на автора към характера на нравите в съвремието и отразява темата за елементаризирането и кича като глобална ситуация, наложила собствените си същностни черти върху всичко, до което човек се докосва.

Изкуствоведът доц. Борис Данаилов  определя настоящата изложба като феномен,  който заслужава специално внимание.  Да, тя е провокативна, наситена с много цвят, полифонично наслагваща абсурдни на пръв поглед  и отричащи се внушения, идващи от оригинални рисунки  с характерен почерк,  интерпретиращи  сакрални сюжети, образци на високото пластично изкуство и вплетени с въображение композиции от пластмасови предмети и фигури на кича и масовото производство.

Изложбата  изследва  конформизма на съвременното общество, така податливо на лесни,  елементарни, но добре  композирани сюжети,  които информационните, политически  и  медийни канали моделират.

И както посочва доц. Борис Данаилов в студията си за изложбата: „Наред с необичайната си изказност изложбата на Иван Томанов ни среща с една рядка за нашите географски ширини рефлексивна прозорливост по отношение идентифицирането на проблемите на съвременното изкуство. Така акцентът в авторовото представяне пада не върху желанието да се хареса на публиката, а да я накара да мисли...“