- |

Регион София, Перник, Благоевград, Кюстендил

Националният конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство.

Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина, на която да бъдат показани наградените творби и каталогът с всички наградени автори и участници в заключителната изложба през 2018 г.

 В продължение на двете календарни години 2017 – 2018 на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в градовете

Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора и Добрич. Във всеки град се назначава определено от Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис, скулптура и графика.

В края на 2018 г. в София ще се проведе заключителна изложба конкурс, по време на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика.

Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват в заключителната изложба конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика през 2018 г. в София.

В изложбата са представени творби на над 70 автори.