- | СБХ, Шипка 6

Националната изложба „Рисунка и малка пластика“ (етаж 1) е традиционна за Съюза на българските художници (СБХ) и се организира периодично в последните няколко десетилетия. В изложбата се представят над сто автори от всички поколения - както членове на СБХ, така и млади художници, все още студенти в Националната художествена академия.

Рисунката фокусира интереса на творци от различни специалности, спазили условието работите им да са ръчно рисувани оригинали. Малките пластични творби представят многообразните стилове на авторите си – геометрични, реалистични, фигуративни, без ограничения в материалите.