- | СБХ, Шипка 6
Галерия (15)

Изложба на номинираните автори

Днес, 21.09.2012 г., комисия-жури в състав:

Десислава Минчева – председател, и членове:

 1. Николай Майсторов – живопис
 2. Иван Славов – скулптура
 3. Васил Колев – графика
 4. Нели Христова – керамика
 5. Георги Великов – дърворезба
 6. Михаела Пъдева – текстил
 7. Георги Янков – графичен дизайн
 8. Владимир Николов – бижута

и представител на КК на СБХ - Елена Панайотова,

прегледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите в Сите де-з-ар, Париж – 2013 г., Швандорф, Германия – 2013 г., Мюнхен, Германия – 2013 г., и Барселона, Испания – 2013 г., както следва:

За Сите де-з-ар:

 1. Валентин Савчев
 2. Иван Иванов
 3. Юлия Текова
 4. Елена Георгиева
 5. Николай Русев
 6. Светозар Бенчев
 7. Иван Велчев
 8. Красимир Зинин
 9. Марианжела Анастасова
 10. Миглена Александрова-Кондова
 11. Лилия Балева
 12. Светла Петкова

Резерви:

 1. Юри Буков
 2. Калия Калъчева

 

За Швандорф:

 1. Мирена Златева
 2. Росен Тошев

Резерви:

 1. Калия Калъчева
 2. Лаура Димитрова

 

За Мюнхен:

 1. Богдана Топрева
 2. Десислава Христова
 3. Елена Яневска

 

За Барселона:

 1. Дарина Янева
 2. Коста Костов
 3. Десислава Денева