- |

Живопис, плакат, илюстрация, реклама

Изложбата ще представи живописни творби, както и творби в областта на приложната графика – илюстрация, рекламни плакати, банери, билбордове, графичен дизайн и реклама, малка част от обширното творчество на този все още непознат в България автор.

Георги Стамболийски (роден през 1931 година във Враца) е български художник, получил академично художествено образование в София, емигрирал по политически убеждения през 1958 в Германия. Неговият талант е разпознат още в студентските години от професора му Александър Поплилов и в карикатурите, които публикува като щатен сътрудник на вестник „Стършел“. В първите години на творческата си дейност в Германия, Стамбо се налага с изключителната си креативност и професионализъм в областта на приложната графика и дизайна. Вдъхновява се от гротеската, българската иконопис, от богатството на традиционната ни култура и приказен фолклор, от попарта и кинетичното изкуство, от експресионизма, дадаизма и от жанра фентъзи.

През 2018 за първи път показва ретроспектива на своето изкуство в Градска художествена галерия във Варна. А през 2019 изложбата на Георги Стамболийски – STAMBO беше представена и в родния му град Враца.

„Картините му имат енигмата на постигнато съвършенство в симбиозата между техничен и творчески гений, и в умението на човешката ръка и въображение да постигнат абсолютната красота. Всички естетически и идейни търсения на художника са насочени към универсалния дизайн, т.е. към цялостно пластично хармонизиране и въздействие на визуалния език. По този начин стилистически неговото изкуство се придържа към рационалния и практичен подход на Баухаус и неговото по-късно обвързване с неопластицизма и конструктивизма в епохата на постмодернизма.

Уникалните личности като Стамбо, независимо познанията си, имат и редките умения да влияят на живота на другите хора с изкуството си. Но те имат и личен живот, който определя стремежите и съдбата им. През целия си живот художникът Георги Стамболийски – Стамбо е бил свободен като човек, също свободен в работата си на художник и творец. Това се отразява в изкуството му, създавано в Германия до 2013, когато прекъсва творческата си дейност поради заболяване. Изкуството му е изкуство без граници, наситено с интелектуална енергия, с естетика и стил.“

Пламена Димитрова-Рачева
изкуствовед, директор на Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

 

Пълният текст за живота и творчеството на Георги Стамболийски – STAMBO може да намерите в първия монографичен албум за художника, издаден през 2018 година.