- | Извън СБХ
Галерия (11)

изложба живопис

Галерия 88 Камен Попов, София
откриване: 9 март 2023

Художниците Рафаел Мадави и Датим Димов са представени с живописни работи върху платно и хартия. Произведенията и на двамата са в абстрактен стил, като при Мадави водеща е подчертно експресивната линия и интуитивното разпределение на живописните петна и форми, които изграждат картинното пространство и материя. При Димов композицията и пластичния език са подчинени на едно постоянно структуриране на пространството с ясна линия и фино разпределение на детайлите, съотношенията и формата с ясна цветова и живописна материя. Характерното за него виртуозно разпределение на плътноста на мазката създава картинна повърхност, в която се синтезират изчистени от преразказ символи и знаци, плод на последователно изследване в продължение на години. Изложбата ще продължи до края на месец април.


+++


Адрес

Галерия 88 Камен Попов

София, ул. „Горски пътник“ 25

Точна локация можете да видите 

тук