- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Самостоятелна изложба на Николай Русчуклиев - живопис

Авторът представи 65 живописни творби, правени през последните три години. Работите са в различни жанрове – от пейзажи до автопортрети. Той сподели, че те засягат философската тематика за пътя в човека и извън него, но можем спокойно да добавим – за пътищата, по които вървим, и за правото ни на избор, за  тези, които ни отвеждат към определени хора или ни отдалечават от тях...

Професор Николай Русчуклиев дълги години е преподавател по живопис във Великотърновския университет. Негови творби притежават Националната художествена галерия, галериите във Велико Търново, Видин, Каварна, Враца, Белоградчик, Русе, Севлиево, Добрич. Освен откупки значителна част от тях са и негови лични дарения, правени през годините.