- | София прес

Изложба живопис на Силвия Топалова

Силвия Топалова представя пред софийска публика колекция от живописни творби, обединени от мотото „Прозрения и послания”. За новата си изложба авторката споделя: „Трудно ми е да обясня и за себе си, защо като почна да правя нещо друго на платното  -  пейзаж, натюрморт, абстрактна композиция,  започва да се появява в един момент образ. И вече загатнат,  обсебва ме,  докато не го изведа докрай,  докато не се роди. Малко значение има дали е романтичен, драматичен, лъчезарен, или просто образ от всекидневието ни – реален човек, омотан  като Лаокоон и синовете му от змиите – омотан в проблемите, независимо дали са повтарящите се ежедневни проблеми, или внезапно връхлитащите ни лични драми... Трябва да се бориш и освобождаваш от тях...

Разбирам, че това е кармата ми – да съм омотана от образи, и често желанието ми да измислям и вдъхвам живот на измисленото, стига до там, че унищожавам направената вече работа, която уж нямаше да "пипам" повече. Но върху унищоженото се ражда нов образ, не винаги по- добър, но пък винаги  по- различен.

Това, което обединява работите ми  - не  периода, в който са направени, не пластическите проблеми, които съм си поставяла, а образите, които все рисувам и духа в тях, който все търся."