- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

Софийската публика се запозна с последните творби на около 30 автори, родени и свързали по някакъв начин живота си с града. Бяха представени живописни платна, скулптури, рисунки и инсталации на творци от различни поколения, като Елица Тодорова, Христо Харалампиев, Ивайло Мирчев, Валентин Господинов, Николай Янакиев, Ивайло Попов, Асен Евтимов и много други.

Обединени само по географски принцип, авторите показаха пъстър калейдоскоп от творчески търсения в различни области на съвременното българско изкуство. Това разнообразие е и основната характеристика на станалата вече традиционна изложба на едно от най-активните представителства на Съюза на българските художници.