- | СБХ, Шипка 6, 1 B
Галерия (16)

изложба живопис

 откриване: 23 февруари, четвъртък, 18:00 часа

„Преди, сега и след това...“ е изложба, продължаваща съзерцателните наблюдения върху внушителната сила на природата. Те са натрупвани в личните преживявания на автора по време на плаванията му по море. Да наблюдаваш как идва бурята, да осъзнаваш величието на стихиите, незначителността си пред тях, да се връщаш към моментите, в които се смесват страхът и неудържимото привличане от красотата, да се потопиш в мъглите и дъждовете с тяхното усещане за индивидуализирано времепространство.

Симеон Стоилов  /  Преди, сега и след това..Това е опит за сетивност на усещанията за вода, сол, вятър… любов и страхопочитание с един своеобразен реверанс към английските романтици и почит към пантеизма.


+++


Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.