- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

Изложба от фонда на СБХ

Извън годишния изложбен план ръковоството на СБХ организира изложба на творби от богатия си фонд за съвременна българска живопис. Изложбата ще се състои на първия етаж в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6 и в нея ще бъдат показани творби на известни български живописци, както и на такива, които досега не са били популярни сред широката публика.

Изложбата е с комерсиална цел и е предназначена както за масовия зрител, така и за колекционери.