- | София прес
Галерия (4)

УРСУЛА ЩЕГЛИХ-ШАУП / URSULA STEGLICH-SCHAUPP

„Чужд е чужденецът само на чуждо място”

К.Валентин, немски актьор и кабаретист

/„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“

K.Valentin, Deutscher Kabaretist/

 

По време на своя творческия престой в България, Урсула Щеглих-Шауп /Ursula Steglich-Schaupp/ реализира инсталацията „Поглед встрани” “Seitenblicke“, която е идейно продължение в творческите търсения на художничката от 2010 насам.

Дефинирането на „да бъдеш чужд”, усещането за „другото” и „другите” съпровождат създаването на необичайна стенна инсталация с размислите и асоциациите вдъхновени от цитата на известния немски кабаретен артист Карл Валентин.

В процеса на създаването на тази серия своеобразни калиграфии-рисунки авторката е въвлечена в интригуваща игра между символиката на медията, любопитството към чуждия за нея шрифт и формите на езикова комуникация.

Експозицията включва предхождащи идеята творби : Серия Каквиди /Кокоns/ 2010 както и реализирания съвместен проект „Аз съм, ти си, ние сме.Чужди езици на тялото" /"Ich bin, Du bist, Wir sind. FREMDE KörperSPRACHEN­"/, създаден заедно с художничките Регина Далкалъчева и Анастасия Тонкова за изложбата на GEDOK Мюнхен "Randezvous", Май 2012.

Повече за авторката:

Урсула Щеглих-Шауп /Ursula Steglich-Schaupp/ следва специалност Живопис и графика в Академията по изящни изкуства Мюнхен 1965-1970.

Изложби: 2007 Изложение на книгата Лайпциг; 2008 Музей STA See, гр. Щарнберг; 2011 Pich,Мюнхен; 2011 GEDOCmuc, Мюнхен

Награди: 1995 I-ва Награда на Община Щарнберг; 2011 II-ра награда за малка пластика за наградата на Georg-Petel-Preis

Описание на творбите:

  • „Поглед в страни” /“Seitenblicke“/ 2012 Инсталация , техн. :Вестник Süddeutsche Zeitung, асфалтов лак
  • Серия „Аз съм, ти си, ние сме.Чужди езици на тялото" /"Ich bin, Du bist, Wir sind. FREMDE KörperSPRACHEN­"/ техн.Транспарентна хартия, яйчна темпера, дисперсионна боя, 4х 270х90 см/ 2012

Съвместен Арт-проект: Урсула Щеглих-Шауп /Ursula Steglich-Schaupp//Германия/, Регина Далкалъчева /България/, Анастасия Тонкова/България/

Проектът е реализиран за годишната изложба "Randezvous" на GEDOK Мюнхен, Май 2012

  • Сериея „Какавида”/„Kokon“/ 2010, 4 рисунки 105х75 см., техн молив