- | Извън СБХ
Галерия (8)

рисунки, акварел и живопис

галерия „Интро“, София
откриване: 28 февруари, 18:00 часа

Галерия „Интро“ представя колекция от творби на Любен Зидаров, неотдавна напуснал ни всепризнат майстор и доайен на българската илюстрация.

Експозицията представя

двадесетина непоказвани досега рисунки,

създавани от художника в диапазон от 50-те години на миналия век до наши дни и фиксиращи моменти от развитието на неговото разбиране за ролята на рисунката като елемент от една цялостна авторска естетическа конструкция.

 

Любен Зидаров /ПейзажОсвен изображенията със сюжети и сцени, родени от контакта с конкретни места в Родопите, крайбрежието, Унгария, Полша и Франция, според желанието на самия Любен Зидаров, като стилистически и технологичен контрапункт, също ще бъдат експонирани неговият последен автопортрет, един от най-новите му акварели и оригиналният колажен проект за плакат на ретроспективната изложба в Националната художествена академия, състояла се през май 2022 по повод удостояването на твореца ссъс званието доктор хонорис кауза.


+++


Програмата на галерия „Интро“ се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант“.


+++


Адрес

галерия „Интро“, София
ул. „Цар Самуил“ 28

Точната локация можете да видите 

тук