- | СБХ, Шипка 6, 2 A
Галерия (6)

стари български майстори

Куратор: Анелия Николаева

Галерия „Роял“ в партньорство със Съюза на българските художници представя изложбата „Колекция „Иван Бояджиев“ – откритието“. Изложбата е истинско събитие за историята на българското изкуство, показвайки

за пръв път на бял свят изключителна колекция

от стари български майстори. Художествената сбирка досега е била неизвестна, притежание на наследници на колекционера Иван Бояджиев (1888 –1972), живеещи в Германия, и никога не е била позната на публика и специалисти. Днес, завърнала се в България, художествената сбирка от над 150 произведения – живопис, рисунка и графика представлява любопитна извадка от българското изкуство от първата половина и средата на ХХ в. Представена е в своята цялост в изложбата.


Дечко Узунов  / портрет на Иван Бояджиев

 

Значително присъствие в нея имат големите български пейзажисти Никола Танев и Борис Денев, изтъкнатият наш маринист Александър Мутафов, и други майстори на родния пейзаж като Константин Щъркелов, Иван Христов, Петър Морозов, Марио Жеков, Здравко Александров и др. Сред тях са и имената на големи живописци като Дечко Узунов, Иван Пенков, Константин Трингов, Бинка Златарева, Никола Кожухаров, Димитър Гюдженов и др.

Експозицията разказва и за неизвестния до този момент колекционер

Иван Бояджиев, който е бил сред най-големите търговци в областта на външната търговия

в началото на ХХ в. в България. Неговата дейност като колекционер и меценат се свързва с дейността на прочутата за времето си „Галерия на 6-те“, открита през 1927 в помещение на неговия магазин на ул. „Търговска“ 2 в София.

Александър Мутафов  / морски пейзажКолекцията има изключителната съдба да остане съхранена през годините и запазването на нейната цялост ѝ придава уникална стойност. Отражение на времето с характерните му социално-културни специфики, тя поставя и нов фокус върху разговора за колекционирането и меценатството в България и ролята им за развитието на изкуствата.