- | Извън СБХ
Галерия (4)

Изложба в рамките на Международното биенале „Синьо биенале“ в Брашов, Румъния

Музей Casa Mureșenilor, Брашов
вернисаж: 30 септември, от 16:00 часа

Куратор: Виктория Тарой

Деси Денева за изложбата си:

Оксиморонът – моята мечта да се потопиш в нещо

Мисля си, без да буквализирам, че чрез моето творчество бих искала да се потопя в нашето време, време на експоненциално развитие на техническата революция. Наблюдават се и интересни процеси в художествените практики.  Съвременните хоризонти на визуалната култура, се базират на диалог и съпоставка между разнопосочни, често парадоксални, на пръв поглед идеи, но в крайна сметка, обединени чрез един метафоричен език. Динамиката на съвремието зададе и забързания ритъм на авторовите реакции – кипеж, разлом и трансформации, населяват творбите. Живеем в изменчив, изтъкан от противоречия и неистинност свят.

Гледната точка, в която се вярва в „абсолютната истина“ (разбирай реалност) сякаш е неприложима, днес. Генерират се нови смисли, на отрицание на  действителността и възгледи на т. нар. „ситуационна етика“ (А.Т. Робинсън). Нашето съзнание непрестанно е атакувано от разнородни сетивни провокации, ситуацията е доведена до абсурда. Стига се до обединение на същински антитези, в смисъла на модерно отразяване на света като набор от оксиморони, в теоретичното и работното поле на визуалните изкуства. Те практически са пряко свързани със съвременните медии без които животът ни вече е немислим.

Тази изначална парадоксалност ме провокира да експериментирам както в идеите си, така и по отношение на самата им реализация. Търся своята истинност в ситуационни, смислови връзки и съпоставки, в пределите на богат инструментариум. Изразявам авторовата си воля както в

метафорична образна различност,

така и в употребата на разнородни материали като платна, хартия и пластмаса, маслени и акрилни бои, пигменти и пастели и др. Тук съответствието с реалността е, подвластно на субективното ми наблюдение и мнение. От една страна, образи от действителността, и други, сякаш дигитално разложени, се обединяват в нови, парадоксални художествени факти. Често употребените образни концепции съдържат в понятийно отношение оксиморони – сдружават противоположни представи. Предмети от бита и човешки фигури се преплитат с абстратни модели, обединени в един поглед оксиморон като моя цялостна творческа концепция. Смисловата единност не се влияее толкова пряко от самите материали, а от символното изразяване на идеите ми. Тази многопластова образност и контрастна изразителност са моята реакция на парадоксалното време, в което живеем. 

Деси Денева – ДЕДЕ


+++

Адрес

Muzeul Casa Mureșenilor
Piața Sfatului 26, Brașov, Romania
Точвата локация можете да видите

тук