Дизайнът има ключово значение и оказва влияние върху всяка част от живота ни. Столът, на който седите, чашата от която пиете, инструментите, работната среда в офиса и интериорът у дома, логото на вашата компания, брошурите, витрините и щандовете, с които рекламирате бизнеса си – всичко е продукт на дизайна.

БЪЛГАРСКИ ДИЗАЙН 2017 цели да представи картина на развитието на дизайна в България като съществен показател за статуса на индустрията и бизнеса през 2017 г.

Изложбата на секция „Дизайн“ е форум, в който ще си подадат ръка браншови организации, асоциации и свободни проектанти, за да представят достиженията си в сферите на: индустриален дизайн, интериорен дизайн, моден дизайн, текстилен дизайн, дизайн на силикатни форми, продуктов дизайн, комуникативен дизайн, концептуален дизайн и др. Темите, с които участниците представят своите експонати, са две: „Концептуален дизайн“ и „Дизайнът в бизнеса и бизнесът дизайн“.

Рекламният дизайн като най-синтезирано изкуство в сферата на пластичните изкуства обединява допирните точки на пространствения и графичния дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали. В експозицията на секция „Рекламен дизайн“ ще видите проекти и реализации на утвърдени автори с широк диапазон на професионална изява – рекламни щандове, търговско-рекламни пространства, визуални комуникации, музейни експозиции, интериорен и екстериорен дизайн, корпоративен стил, рекламни материали, комерсиална графика, печатни реклами, уебдизайн.

На 3 етаж ще бъдат разположени работи на студенти, изучаващи дизайнерски специалности в Националната художествена академия, Лесотехническия университет, Техническия университет, Нов български университет. Студентската изложба е организирана със съдействието и инициативата на секция „Дизайн“ и секция „Рекламен дизайн“ в Съюза на българските художници. Обръща се внимание на образованието като съществено стъпало от развитието на дизайнa в България.

Атанас Христов, Бисерка Огнянова, Велизар Димитров, Веселин Мечкуев, Веселка Николова, Вихра Огнянова, Елена Панайотова, Иван Подеков, д-р Иво Попов, Иво Николов, Йордан Димитров, Климент Климентов, Любомир Вълчев, доц. Мирослав Богданов, Мариана Маждракова, Николай Бакрачев, Петя Благоева, Теодор Лихов, Тодор Огнянов