Галерия (3)

Живопис

Това е 34-тата самостоятелна изложба на Дона Неделчева.

/О/ПОЗИЦИЯ изследва две взаимно кореспондиращи си и същевременно контрастиращи си линии. От една страна, част от работите маркират творческия възторг на художничката от имагинерни и реални пространства, усещането ѝ за място и териториални измерения отвъд злободневния им контекст.

Като контрапункт на това оптимистичното начало друга група картини предоставят социална критика на симптоматични за съвременното ни българско общество състояния на безразличие,  сервилност и цинизъм.  По този начин Неделчева изгражда диалог между своята живописна позиция и артистична и гражданска опозиция.

Дона Неделчева е член на СБХ, секция „Живопис“ от 1985 г. и е реализирала самостоятелни изложби в Националната художествена галерия и в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6, София, в Сите де-з-ар, Париж, във Фужер, Рен и Кан, Франция, в Българския културен институт в Будапеща и др.