- | Извън СБХ
Галерия (6)

галерия „Арте“, София

откриване: 5 март, вторник, 18:00 часа


Никола Енев за пръв път представя изложба в Арте, като живописните му платна са създадени специално за пространството на галерията. В пейзажите си авторът

търси абстрактната недоизказаност на природния мотив,

в пестеливите композиционни решения се стреми към определена емоционална знаковост. Чрез тоналния регистър на ненаподобителни цветови послания Никола Енев съпрeживява удивителния смисъл на нашия видим свят, опитвайки се да открои там категорични духовни императиви.
Колко далече е доброто от нас? И дали ние все още съхраняваме сетива за него в хаоса на ежедневието ни, за да го познаем, когато то се появи!

+++

За автора

Никола Енев е роден през 1960 в София. През 1985 завършва Национална художествена академия, а от 1987 до 1990 е аспирант в Национална художествена академия в катедра „История и теория на изкуството“. Член на Съюза на българските художници.
От 1991 до 1995 живее и работи в Ню Йорк и Валенсия.

През 1995 създава собствено ателие за художествено стъкло в София. Никола Енев участва със свои композиции в реализацията на многобройни частни и публични архитектурни обекти в България и чужбина, като работи предимно в областта на художественото лято стъкло и витража, класическата мозайка и металопластиката.

От 2006 до момента изработва ежегодните награди на Българския форум на бизнес лидерите.

Участва със свои стъклени и метални пластики, пана и композиции, както и със съвместни проекти с Катя Петкова, в редица общи изложби в Съюза на българските художници, галерия „Шипка 6“, както и в галериите „София прес“, „Артамонцев“, „Сердика“, Eudokia Art Glass и много други. Има реализирани самостоятелни изложби във Валенсия и Малта.

+++

Изложбата ще открие Теодора Димова.

+++


Адрес
галерия „Арте“, София
ул. „Бузлуджа“ 31
Точната локация можете да видите

тук